Przekształcenia

Balance Sheet świadczy usługi prawne i doradcze w zakresie transakcji związanych z przekształceniami. Oprócz przekształceń w sektorze prywatnym, nasza oferta obejmuje obsługę transakcji prywatyzacyjnych, procesów restrukturyzacyjnych, inwestycji bezpośrednich. Doradzamy i uczestniczymy w:

 • przeprowadzeniu fuzji, przejęć i podziałów spółek publicznych, jak i niepublicznych (w tym w przejęciach spółek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych niewypłacalnością lub znajdujących się w upadłości),
 • sprzedaży i zakupu udziałów/akcji bądź przedsiębiorstw,
 • procedurach wycofania akcji z obrotu publicznego,
 • procesach podwyższenia i obniżenia kapitałów oraz przymusowego wykupu udziałów/akcji lub ich umorzenia,
 • tworzeniu i negocjowaniu porozumień typu joint venture oraz zasad współpracy udziałowców/akcjonariuszy (shareholders agreement),
 • procesach integracji i reorganizacji spółek po przekształceniach.

Działamy zarówno w imieniu i na rzecz nabywców, jak i zbywców, a także przedsiębiorstw przejmowanych czy inwestorów różnych branż. Nasze usługi obejmują wszelkie rodzaje transakcji korporacyjnych, jak również reprezentację na każdym etapie procedury:

 • opracowujemy strukturę prawną i podatkową transakcji oraz planujemy jej harmonogram,
 • przygotowujemy dokumentację transakcyjną,
 • prowadzimy badania prawne i podatkowe typu due diligence,
 • wypracowujemy strategię negocjacyjną z kontrahentem i uczestniczymy w negocjacjach,
 • uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych.

W Balance Sheet zawsze podejmujemy działania najbardziej optymalne oraz dostosowane do oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Nad prawidłowym przebiegiem transakcji czuwają nasi specjaliści z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa ochrony konkurencji, podatków oraz finansowania i wyceny przedsiębiorstw.