Prawo gospodarcze

doradztwo z zakresu prawa gospodarczegoProwadzenie działalności gospodarczej w dzisiejszych czasach jest zadaniem wielowymiarowym.  Wymaga posiadania szerokiej wiedzy nie tylko w zakresie przedmiotu działalności, ale także w sprawach formalnych, administracyjnych oraz prawnych. W biurze prawno-rachunkowym Balance Sheet wiemy o tym i dlatego  wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych z Państwa, którzy chcieliby wykorzystać swój czas na faktyczne prowadzenie działalności, zaś rozstrzyganie aspektów natury formalno-prawnej pozostawić specjalistom.

W ramach usług dotyczących prawa gospodarczego Balance Sheet oferuje kompleksową obsługę prawną spółek handlowych oraz przedsiębiorców. Nasze usługi obejmują doradztwo w sprawach wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz w sprawach związanych z realizacją umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Doradzamy w sprawach (między innymi) z zakresu: prawa spółek, papierów wartościowych i rynków kapitałowych, własności intelektualnej, kwestii antymonopolowych oraz prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Naszych Klientów reprezentujemy zarówno w sprawach należących do publicznego prawa gospodarczego, jak i prywatnego (w tym z udziałem konsumentów).

Przykładowe usługi świadczone przez nas w zakresie prawa gospodarczego obejmują:

  • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej dla planowanego przedsięwzięcia,
  • zakładanie i likwidację spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • sporządzanie uchwał organów spółek i regulaminów,
  • doradztwo w sprawach pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami a organami spółek,
  • prowadzenie zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy,
  • sporządzanie, negocjowanie i rozwiązywanie umów zawieranych w obrocie gospodarczym,
  • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • ochronę przeciwko działaniom nieuczciwej konkurencji,
  • windykację wierzytelności.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalistów z Balance Sheet w prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, potrafimy na sprawę spojrzeć całościowo oraz powiązać proponowane przez nas rozwiązania z aspektami podatkowymi.