Obsługa prawna

Oferta Balance Sheet w zakresie obsługi prawnej ukierunkowana jest na wsparcie interesów biznesowych oraz indywidualnych naszych Klientów. Nasze usługi to kompleksowa i rzetelna pomoc prawna, świadczona także Klientom anglojęzycznym.

Oferowana przez nas obsługa prawna obejmuje trzy powiązane ze sobą dziedziny prawa:

  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • prawo gospodarcze
  • przekształcenia.

kodeksy prawa pracy i gospodarczeNasze przygotowanie merytoryczne, kwalifikacje i bogate doświadczenie pozwalają nam na wyznaczanie wysokich standardów obsługi prawnej. Dzięki zrzeszeniu w naszym biurze specjalistów z różnych dziedzin prawa oraz innowacyjnemu podejściu i kreatywności, jesteśmy w stanie sprostać najbardziej oryginalnym wyzwaniom prawnym w sposób kompleksowy.

Forma i zakres współpracy są zawsze zindywidualizowane, dostosowane do potrzeb naszych Klientów. W zależności od Państwa preferencji Balance Sheet oferuje obsługę prawną w formie stałej współpracy lub na podstawie poszczególnych zleceń.

Świadczone przez nas usługi prawne polegają przede wszystkim na:

  • reprezentacji przed organami administracji, a także w postępowaniach przedprocesowych,
  • uczestnictwie w negocjacjach,
  • sporządzaniu oraz opiniowaniu umów, regulaminów, uchwał oraz innych pism zarówno procesowych, jak i przedprocesowych,
  • udzielaniu porad prawnych w zakresie treści, interpretacji i wykładni przepisów prawa.

Niezależnie od wyboru formy współpracy, zakresu świadczonej pomocy prawnej czy rodzaju sprawy, dobro naszych Klientów stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Szczególną uwagę kładziemy na zachowanie z Państwem właściwych relacji i wypracowanie najbardziej dogodnej formy komunikacji. Udzielamy bieżących wyjaśnień dotyczących toczącego się postępowania, informujemy o zmianach w prawie oraz skutkach prawnych określonych czynności. Za każdym razem staramy się dostosować do Państwa potrzeb oraz należycie identyfikować i chronić Państwa interesy – zawsze jednak działamy w granicach prawa.