Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe są zespołem dokumentów księgowych obejmujących szeroki zakres informacji na temat funkcjonowania Państwa firmy. Sposób ich prowadzenia jest ściśle określony, uporządkowany i podlega odgórnym regulacjom, czyniącym z niego solidny fundament rentownego, a przede wszystkim zgodnego z literą prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Księgi rachunkowe w pieczy biura rachunkowego Balance Sheet

księgi rachunkowe różnych firmW naszym biurze rachunkowym wiemy, że zapanowanie nad księgami rachunkowymi przedsiębiorstwa jest zadaniem niełatwym i czasochłonnym. Ich kompetentne poprowadzenie wymaga doświadczenia i wiedzy, dzięki którym ustrzegą się Państwo konsekwencji przypadkowych błędów i niedopatrzeń. Jesteśmy merytorycznie przygotowani do tego, by wpisy w Państwa księgach wprowadzać poprawnie, systematycznie, zgodnie z podatkowym kalendarium.

Dzięki temu rachunkowe księgi główne i pomocnicze naszych Klientów stają się kompleksowym zestawieniem informacji dotyczących ewidencji i dochodów przedsiębiorstwa. Ponieważ prowadzone są w sposób przejrzysty z łatwością będą mogli je Państwo monitorować. To z kolei pozwoli na ocenienie efektywności działań i firmowych strategii oraz wdrożenie stosownych korekt organizacyjnych.  Rzetelnie przeprowadzona analiza ksiąg rachunkowych wpłynie optymalizująco na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Księgi rachunkowe jako usystematyzowany kompleks informacji o firmie

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe obejmuje:

  • prowadzenie ewidencji rachunkowych w księgach głównych i pomocniczych na podstawie dowodów księgowych,
  • opracowanie polityki rachunkowej przedsiębiorstwa – w tym: systemu obiegu dokumentów,
  • opracowanie firmowego planu kont,
  • ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia, a także wartości niematerialnych i prawnych,
  • rejestry VAT, dla celów podatku od towarów i usług,
  • sporządzanie i składanie zeznań podatkowych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • przygotowanie bilansu,
  • opracowywanie sprawozdań oraz raportów finansowych na życzenie Klienta,
  • obsługę pracowników i rozliczenia właścicieli.

Tak szeroki zakres działań pozwala na zapewnienie Państwu możliwości wielostronnej weryfikacji i analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Państwa firmy oraz podgląd stanu aktualnych zobowiązań i należności.

Współpracując z biurem Balance Sheet, zyskują Państwo pewność tego, że Państwa księgi rachunkowe trafiają w dobre ręce.