Księgowa

W Balance Sheet pomoc w realizacji misji firmy zaczyna się od pomocy w prowadzeniu jej rachunków – zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Świadczone przez nasze biuro księgowe usługi znajdują odzwierciedlenie w potrzebach zarówno dużych przedsiębiorstw (wymagających pełnej, kompleksowej obsługi), jak również małych firm, które potrzebują księgowej do poprowadzenia księgi przychodów i rozchodów czy utrzymania w ryzach działu kadr i płac.

Księgowość pełna i uproszczona w Balance Sheet

Usługi naszego biura księgowego dostosowane są do sytuacji finansowej Państwa przedsiębiorstwa oraz formy działalności, którą Pastwo prowadzą.

Prowadzenie księgowości uproszczonej obejmuje pieczę nad wypełnieniem zobowiązań podatkowych małych przedsiębiorstw, a więc ich obliczenie i kontrolowanie. Najpopularniejszą – i z punktu widzenia niewielkicksięgowa trzymająca segregatory z rachunkami firmh form najbardziej ekonomiczną – formą jej prowadzenia jest książka przychodów i rozchodów, dzięki której ich właściciele mogą kontrolować finanse.

Pełna księgowość, poza tym, że obejmuje sprawy podatkowe, pozwala na analizowanie, kontrolowanie sytuacji finansowej oraz zarządzanie – przede wszystkim dużymi przedsiębiorstwami – osiągającymi przychód powyżej 1,2 mln euro, a także wszystkimi spółkami z o. o., w których zarząd odpowiada za kapitał wpłacony przez udziałowców. Jest to system wysoko sformalizowany, obejmujący wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące firmy, przepływy finansowe oraz operacje bezgotówkowe – aktualne bądź ewidencjonowane na określonej przestrzeni czasu.

Państwa ludzie w rękach naszych księgowych

Powierzając nam sferę kadrowo-płacową swojego przedsiębiorstwa zyskują Pastwo pewność, że Państwa pracownikami zajmują się specjaliści. Dzięki nam nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, sporządzanie listy płac, obliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych umów cywilno-prawnych przebiegać będzie płynnie z dbałością o Państwa interesy. Dokumentację pracowniczą prowadzimy umiejętnie, z szacunkiem dla danych osobowych Państwa pracowników. Jesteśmy przekonani, że w zarządzaniu zasobami ludzkimi tkwi potencjał, który – dzięki pomocy naszych specjalistów – uda się wykorzystać dla powodzenia Państwa firmy.

Księgowa dla Państwa biznesu

Trzymamy rękę na pulsie w kwestii aktualizacji przepisów prawno-podatkowych – o wszelkich zmianach oraz ich wpływie na działalność Państwa firmy informujemy na bieżąco. Współpracując z nami mają też Państwo stały dostęp do informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, którą monitorujemy w sprawozdaniach i analizach finansowych czy raportach zarządczych. Państwa dokumenty są ponadto archiwizowane.