Serock biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe Balance Sheet – współpraca z firmami z Serocka i okolic

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków, z których powinien wywiązywać się przedsiębiorca. Dotyczą one między innymi księgowości, w tym sprawozdawczości podatkowej. Chcąc skupić się na podstawowym celu swojego biznesu, warto rozważyć powierzenie tych procesów profesjonalistom z biura rachunkowego.

Księgi rachunkowe z Balance Sheet

Outsourcing księgowy – dlaczego warto?

Wydelegowanie procesów w obszarze księgowości do zewnętrznego biura rachunkowego wiąże się z wieloma korzyściami, przede wszystkim wynikającymi z kompleksowego charakteru obsługi oraz z doświadczenia takich podmiotów.
Balance Sheet od lat współpracuje z przedsiębiorcami z Serocka i innych miejscowości, dlatego może zaoferować wysokiej jakości usługi w zakresie prowadzenia zarówno pełnej, jak i uproszczonej ewidencji, a także dbania o sprawy kadrowo-płacowe.

Księgi przychodów i rozchodów

Jedną z najpowszechniej stosowanych form księgowości wśród mniejszych podmiotów stanowią księgi przychodów i rozchodów. Prowadzona w nich ewidencja z jednej strony pozwala na ustalenie podstawy opodatkowania, a z drugiej strony – jest źródłem danych o sytuacji finansowej firmy. W przepisach przewidziano, że z tej opcji mogą skorzystać przede wszystkim osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, a także spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie.
W celu wyboru KPiR należy spełnić też dodatkowe warunki, jak wybór formy opodatkowania na zasadach ogólnych według skali lub podatkiem liniowym, a także nieprzekroczenie ustalonego przepisami limitu przychodów netto (aktualnie wynosi on w przeliczeniu 2 000 000 euro).
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów przez nasze biuro rachunkowe obejmuje przede wszystkim:

 • systematyczne zapisy;
 • ewidencję środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rejestrów VAT;
 • kalkulacje podatku należnego;
 • sporządzanie i wysyłkę deklaracji podatkowych i plików JPK;
 • miesięczne i roczne rozliczanie działalności;
 • rozliczenia ZUS.

W ramach obsługi przedsiębiorstw zapewniamy również reprezentację Klienta przed instytucjami i urzędami (takimi jak US, ZUS).

KPiR

Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to zadanie wymagające dużej wiedzy oraz doświadczenia, przez co w tym zakresie warto polegać na profesjonalnych księgowych z biura rachunkowego. Przedsiębiorcy z Serocka i okolic mogą liczyć na wsparcie specjalistów z Balance Sheet. Do najczęściej wybieranych form prawnych, zobligowanych do pełnej księgowości – na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości, należą:

 • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) a także spółki cywilne z zastrzeżeniem pkt 2 oraz inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa oraz Narodowego Banku Polskiego;
 • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Usługi naszego biura w tym zakresie obejmują przede wszystkim:

 • prowadzenie w oparciu o dostarczone dowody księgowe ewidencji w księgach głównych i pomocniczych;
 • opracowanie planu kont oraz polityki księgowości przedsiębiorstwa – w tym: systemu obiegu;
 • ewidencję środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • rejestry VAT;
 • przygotowywanie i wysyłkę deklaracji podatkowych, wsparcie w rozliczeniach z US i ZUS.

Ponadto zajmiemy się przygotowaniem bilansu oraz sprawozdań i raportów finansowych na życzenie Klienta, a także rozliczeniami pracowników.

prawo gospodarcze prywatne

Dlaczego my?

Nasi specjaliści z biura rachunkowego postarają się dopasować zakres usług do charakteru oraz potrzeb określonej firmy. Udzielą też merytorycznego doradztwa zarówno odnośnie bieżących spraw, jak i w przypadku wystąpienia problematycznej sytuacji. Zapraszamy do kontaktu z kadrą pracowniczą biura rachunkowego w celu omówienia szczegółów współpracy.