Praktyczne porady

Z praktyki biura rachunkowego: odliczenia VAT przy zakupie paliwa

Z praktyki biura rachunkowego: odliczenia VAT przy zakupie paliwa

Zamknięcie roku obrotowego

Zamknięcie roku obrotowego – sprawozdanie finansowe bez tajemnic

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) a podatek VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) a podatek VAT

Dokapitalizowanie spółki.

Dokapitalizowanie spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowość a rachunkowość

Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – Wstęp – cz. 1

Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych

Warunki uznawania środków trwałych jako składników aktywów – cz. 2 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

informacje o środkach trwałych

Wycena środków trwałych. Wycena na moment początkowego ujęcia – cz. 3 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

sprawozdanie finansowe

Wycena środków trwałych. Wycena środków trwałych po początkowym ujęciu – cz. 4 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

informacje w sprawozdaniu finansowym

Amortyzacja i aktualizacja wyceny środków trwałych – cz. 5 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

ujawnianie informacji w sprawozdaniu

Zaprzestanie ujmowania środków trwałych – cz. 6 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

prezentacja środków trwałych

Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z międzynarodowymi standardami MSSF cz. 7 – Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według  MSR/MSSF

prezentacja finansowa

Środki trwałe w ustawie o rachunkowości – cz. 8 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

Sukces na spotkaniu biznesowym

Podsumowanie – cz. 9 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF

Dostawa towarów wewnątrz wsólnoty

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju