Praca w dziale kadr i płac – co trzeba umieć?

Serwisy rekrutacyjne coraz częściej zamieszczają na swoich łamach ogłoszenia dotyczące poszukiwania kandydatów do pracy w działach kadr i płac różnych przedsiębiorstw. Dział ten od zawsze pełnił bardzo ważną rolę w każdej firmie, jednak w ostatnich latach zaszły spore zmiany dotyczące zadań i wymagań, którym sprostać muszą kandydaci do pracy w tym sektorze.

Kadry i płace dawniej i dziś

Stereotyp kadrowej zakorzeniony jest w naszej świadomości już od czasów PRL-u, kiedy osoba zatrudniona na tym stanowisku zazwyczaj poza zajmowaniem się dokumentami dotyczącymi zatrudnionych pracowników, nie przejawiała chęci i potrzeby uczestniczenia w życiu przedsiębiorstwa i była raczej nieodstępna.

Dziś czasy się zmieniły, w firmach duży nacisk kładzie się na tzw. kompetencje miękkie, co odnosi się również do osób zatrudnionych w działach kadr i płac. Oczywiście, to nie jest tak, że każdy kadrowiec musi być przy okazji psychologiem, bo jednak podstawą obowiązków jest doskonała znajomość przepisów prawa. Zważywszy jednak na fakt, że jest to praca wymagająca częstych kontaktów z pracownikami, od kadrowca oczekuje się podstawowych umiejętności społecznych.

Dział kadr i płac – zmiany

Dzisiaj kadry i płace to często dział określany mianem Human Resources, co jednoznacznie wskazuje, że obszar, w którym działają specjaliści w nim zatrudnieni koncentruje się wokół zasobów ludzkich, czyli szeroko pojętych spraw pracowniczych. Dla ułatwienia, dokonano podziału w obrębie tej komórki, wyróżniając tzw. twardy i miękki HR, a osoby starające się o pracę w jednej z dwóch jednostek muszą charakteryzować się nieco odmiennymi cechami.

Dział kadr i płac – zmiany

Twardy HR

I tak, praca specjalisty w dziale twardego HR jest bardziej zbliżona do tego, co od zawsze wykonywały kadrowe. Kandydat starający się o posadę w tej komórce powinien doskonale znać przepisy prawa pracy i prawa cywilnego, gdyż to na ich podstawie będzie przygotowywał umowy, rozliczał czas pracy pracowników, prowadził ich akta osobowe, czyli zajmie się kompleksową obsługę spraw finansowo-prawnych dotyczących wszystkich zatrudnionych pracowników.

Wymagania dla kandydatów na takie stanowisko dotyczą najczęściej:

  • ukończenia studiów wyższych z zakresu finansów, ekonomii lub podyplomowych o kierunku kadry i płace,
  • chęci podnoszenia swoich kwalifikacji i uczestniczenia w szkoleniach,
  • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera,
  • skrupulatności, dokładności, odpowiedzialności.

Miękki HR

Zakres obowiązków pracownika działu miękkiego HR jest nieco inny i dotyczy przede wszystkim czuwania nad rozwojem pracowników, opracowywaniem ścieżek kariery, organizowaniem szkoleń i kursów, rekrutacji oraz pośredniczeniem miedzy pracownikiem a pracodawcą.

Dlatego osoba chcąca pracować w takim dziale powinna:

  • mieć ukończone studia wyższe na kierunku psychologii, socjologii czy zarządzania zasobami ludzkimi
  • znać języki obce i obsługę komputera,
  • uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach,
  • posiadać takie cechy jak: zdolności komunikacyjne, charyzma, empatia, otwartość, umiejętności mediacyjne, dyskrecja,

Prowadzenie kadr i płac przez biuro rachunkowe

Dobry kadrowiec zawsze znajdzie pracę. Specjalistów poszukują zarówno przedsiębiorstwa jak i biura rachunkowe specjalizujące się w obsłudze prawno – finansowej innych jednostek. Firmy, które nie posiadają własnego działu personalnego, często powierzają to zadanie specjalistom zewnętrznym. W województwie mazowieckim można skorzystać z takiej usługi w naszym biurze rachunkowym w Serocku, oferującym obsługę z zakresu kadr i płac firmom z okolic Legionowa i Nowego Dworu Mazowieckiego.