Przeksztalcenia firm

Przekształcenia firm z pomocą specjalistów

Wraz z rozwojem działalności potrzeby przedsiębiorstwa ewoluują, przez co możliwości, które daje im dotychczasowa forma prawna, mogą okazać się niewystarczające. Prawo gospodarcze dopuszcza jej zmianę, jednak przy zachowaniu dotychczasowych praw i zobowiązań, co jest opcją po którą coraz częściej sięgają właściciele i wspólnicy firm. Możliwe jest też połączenie kilku spółek w jedną lub podzielenie jednej spółki na kilka mniejszych podmiotów. W tego typu działaniach specjalistyczną pomoc zapewnia biuro rachunkowe Balance Sheet – zapraszamy osoby z Legionowa i innych miejscowości do zapoznania się z ofertą.

Przekształcenia firm

Na czym polegają przekształcenia firm?

Przekształcania firm to rozlegle zagadnienie, które często wiąże się również z procesami restrukturyzacyjnymi, transakcjami prywatyzacyjnymi czy też inwestycjami bezpośrednimi. W praktyce termin ten oznacza jednak przede wszystkim zmianę formy prawnej prowadzonej działalności. Prawo dopuszcza, by w wyniku takiego procesu nowy podmiot przejął prawa i obowiązki swojego poprzednika. Przekształcenia zwykle mają miejsce w sytuacji, gdy obecna forma organizacyjna nie pasuje do skali lub charakteru działalności. Tego typu modyfikacje bywają podyktowane chęcią wyodrębnienia majątku firmowego, koniecznością podziału przedsiębiorstwa na jednostki udziałowe czy też zamiarem pozyskania dodatkowego finansowania.

Innym powiązanym zagadnieniem są procesy restrukturyzacyjne, a także prywatyzacyjne, które często bazują na jeszcze bardziej rozbudowanej podstawie prawnej, wymagając tym samym rozwagi i doświadczenia.

Regulacje prawne

Podstawową ustawę, która reguluje procesy związane z opisywaną procedurą, stanowi Kodeks handlowy. Należy jednak podkreślić, że nie jest to jedyny akt normatywny, który ma znaczenie dla szeroko pojmowanych przekształceń firm. Ważną rolę odgrywa też Kodeks cywilny, a także inne przepisy prawa gospodarczego. Obsługa prawna w tym aspekcie powinna uwzględniać zagadnienia dotyczące prawa podatkowego i bilansowego, a także prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Ich złożony charakter sprawia, że przed przystąpieniem do działania warto poszukać profesjonalnego wsparcia.

Kompleksowej pomocy udziela nasze biuro rachunkowe. Mamy wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas współpracy z Klientami z Legionowa i okolic. Z nami można sprawnie przejść przez cały restrukturyzacji lub przekształcenia firm.

zakres świadczonych usług

Zakres świadczonych usług

Nasi specjaliści gwarantują profesjonalną obsługę w procesach związanych z przekształceniami. Działamy zarówno w imieniu i na rzecz nabywców, jak i zbywców, a także przedsiębiorstw przejmowanych czy inwestorów. Doradzamy i uczestniczymy przede wszystkim w:

 • prowadzeniu fuzji, przejęć oraz podziałów zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych (w tym w przejęciach spółek znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych niewypłacalnością lub znajdujących się w upadłości);
 • sprzedaży i zakupie jednostek udziałowych bądź całego przedsiębiorstwa;
 • procedurach wycofania akcji z obrotu publicznego;
 • procesach podwyższenia lub obniżenia kapitału, a także przymusowego wykupu udziałów/akcji albo ich umorzenia;
 • negocjowaniu, a także tworzeniu zasad współpracy udziałowców/akcjonariuszy (shareholders agreement);
 • opracowywaniu porozumień typu joint venture;
 • procesach integracji i reorganizacji spółek po przekształceniach.

Balance Sheet skupia się również na usługach w zakresie różnego rodzaju transakcji korporacyjnych oraz reprezentacji na każdym etapie procedury. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

 • opracowanie struktury prawnej i podatkowej transakcji, a także zaplanowanie jej harmonogramu;
 • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej;
 • przeprowadzenie badań prawnych i podatkowych typu due diligence;
 • opracowanie strategii negocjacyjnej z kontrahentem, a także uczestnictwo w negocjacjach;
 • udział w postępowaniach administracyjnych.

Usługi dopasowane są do Klienta, charakteru sprawy, z którą się do nas zgłosił, a także specyfiki jego działalności.

obsługa kadr i płac Nowy Dwór Mazowiecki

Zapraszamy do skorzystania z oferty

Bogata wiedza i doświadczenie naszych specjalistów sprawiają, że możemy kompleksowo zajmować się obsługą prawną firm. Chętnie nawiążemy współpracę z przedsiębiorcami z Legionowa oraz innych miejscowości. Gwarantujemy terminowość w wywiązywaniu się z obowiązków, profesjonalizm i indywidualne podejście. Zapraszamy do kontaktu.