Prawo ubezpieczeń społecznych

Profesjonalna pomoc w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych

Powszechność ubezpieczeń społecznych oraz ich powiązanie z prawem pracy powodują, że jest to szczególnie ważna sfera dla podmiotów zatrudniających pracowników. Zgodnie z przepisami znaczna część obowiązków związanych z kwestiami formalnymi spoczywa na zatrudniającym. Dlatego też pracodawcy powinni zadbać o profesjonalną obsługę prawną firmy w tym obszarze. Mieszkańcy Legionowa i okolic uzyskają specjalistyczną pomoc w biurze rachunkowym Balance Sheet. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

prawo ubezpieczeń społecznych

Podstawowe źródła prawa ubezpieczeń społecznych

Jednym z istotniejszych dokumentów jest ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. To jednak niejedyna regulacja, ponieważ obszar ten unormowany został również w szeregu innych ustaw i aktów wykonawczych, a także w Konstytucji i przepisach unijnych.

Ze względu na trudności w kompleksowym unormowaniu tej materii przepisami organy administracji publicznej często wydają interpretacje, które należy monitorować. W wielu przypadkach specjaliści zajmujący się tą dziedziną sięgają też do wyroków sądów administracyjnych, które rozstrzygają zaskarżenia decyzji wydane przez organy administracji publicznej. Warto zaznaczyć, iż poszukiwanie tego typu informacji w interpretacjach, orzecznictwie i doktrynie jest ważne również w innych dziedzinach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ma to szczególne znaczenie dla między innymi prawa pracy, gospodarczego i podatkowego czy też podczas przekształceń firm.

Biorąc pod uwagę wymienione obowiązki, istotne staje się znalezienie solidnego, zaufanego partnera, któremu można powierzyć zadania w tym zakresie. Takim partnerem może zostać Balance Sheet, czyli biuro rachunkowe z wieloletnim stażem, zajmujące się zarówno prawem ubezpieczeń społecznych, jak i innymi ważnymi dla przedsiębiorców dziedzinami. Realizowanie zleceń dla Klientów z Legionowa i innych miejscowości umożliwiło zdobycie doświadczenia i wykształcenie wysokich standardów obsługi.

Najważniejsze zagadnienia

Ubezpieczenia społeczne to zbiorcze określenie dla ubezpieczeń:

  • emerytalnych;
  • rentowych;
  • chorobowych;
  • wypadkowych.

Każde z nich może cechować się różnymi zasadami w zakresie obowiązku ich podlegania, wyliczania, a także realizacji należnych z ich tytułu świadczeń. Warto też pamiętać, iż ubezpieczenie zdrowotne stanowi odrębną kategorię, przez co nie powinno być mylone ze społecznymi.

pomoc w zakresie prawa pracy

Jaką pomoc możemy zapewnić?

Prawna obsługa firm w ramach prawa ubezpieczeń społecznych polega przede wszystkim na:

  • doradztwie na temat praw i obowiązków – zarówno zatrudniającego, jak i zatrudnianego;
  • interpretacji przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych;
  • przygotowaniu i konsultacji różnego rodzaju pism oraz dokumentacji;
  • reprezentacji przed organami administracji publicznej – przede wszystkim ZUS.

Zakres oraz charakter usług w tym obszarze dostosowany jest do specyfiki danego przedsiębiorstwa, jego struktury oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Oferta naszego biura rachunkowego

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie księgowości, a ponadto udzielamy profesjonalnego wsparcia w sprawach wymagających znajomości obowiązujących przepisów z różnych dziedzin. Dbamy o to, by zapewnić naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa, terminowość oraz indywidualne podejście. Więcej szczegółowych informacji mogą przedstawić nasi specjaliści – zapraszamy do kontaktu telefonicznego osoby zarówno z Legionowa, jak i z innych miejscowości.