Prawo pracy

Prawo pracy w praktyce biznesowej

Każdy, kto zatrudnia osoby w swojej firmie, poza zobowiązaniami finansowymi musi liczyć się również z rozległym katalogiem zobowiązań formalnych. Szeroko pojętymi regulacjami dotyczącymi stosunków między przedsiębiorcami a zatrudnionymi zajmuje się prawo pracy. Jest to obszerna dziedzina, w ramach której zawierają się również unormowania kwestii partycypacji pracowniczej, a także układów i sporów zbiorowych.

Prawo pracy

Zabezpieczenie interesów obu stron

Właściwe uregulowanie stosunku zatrudnienia jest ważne nie tylko dla pracownika, lecz także dla przedsiębiorcy. Zapewnia ono stabilność i ciągłość procesów biznesowych, a ponadto ogranicza ryzyko dochodzenia roszczeń finansowych za ewentualne naruszenie praw pracowniczych. Dlatego ważne staje się zagwarantowanie kompleksowej obsługi prawnej. Na taką pomoc mogą liczyć Klienci biura Balance Sheet, które od lat zapewnia profesjonalne usługi działalnościom gospodarczym z Legionowa oraz okolicznych miejscowości.

Najważniejsze źródła prawa pracy

Podstawowym źródłem jest ustawa Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi w postaci rozporządzeń. Należy jednak mieć na uwadze, że nie są to jedyne ważne dokumenty, ponieważ w ten zakres wpisuje się szereg innych aktów normatywnych, regulujących obowiązki obu stron. W niektórych przypadkach istnieje też możliwość zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego.

Ponadto ustawodawca przewidział, iż istotnymi źródłami są również:

 • układy zbiorowe zawierane pomiędzy pracodawcami lub ich organizacjami i organizacjami związków zawodowych;
 • oparte na ustawie porozumienia zbiorowe;
 • wewnętrzne regulaminy oraz statuty.

Źródła prawa pracy są znacznie precyzyjniej określone niż ma to miejsce w przypadku gospodarczego. Warto jednak mieć na uwadze, iż kompleksowa obsługa powinna uwzględniać też inne zagadnienia, przykładowo związane z prawem ubezpieczeń społecznych, podatkowym, a w przypadku zmiany formy działalności również z przepisami dotyczącymi przekształceń firm. Z takich usług mogą skorzystać przedsiębiorcy z Legionowa i okolic będący Klientami naszego biura rachunkowego.

pomoc w zakresie prawa pracy

Pomoc w zakresie prawa pracy

Nasi specjaliści zapewniają kompleksowe wsparcie w kształtowaniu relacji i stosunków między stronami. Nasza oferta zawiera między innymi:

 • opiniowanie i przygotowywanie umów, kontraktów menadżerskich, wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, układów zbiorowych, a także porozumień o zakazie konkurencji;
 • wsparcie w negocjacjach dotyczących treści układów zbiorowych;
 • doradztwo w kwestii współdziałania ze związkami zawodowymi;
 • doradztwo odnośnie ochrony przed roszczeniami opartymi na nierównym traktowaniu w zatrudnieniu, a także pomoc w stworzeniu dobrych praktyk;
 • wyjaśnienie wątpliwości w zakresie funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych;
 • obsługę procesów zwolnień indywidualnych i grupowych;
 • pomoc w przypadku komorniczych zajęć wynagrodzeń;
 • merytoryczne wsparcie w sytuacji przejęć personelu oraz restrukturyzacji i integracji zespołów pracowniczych;
 • sporządzanie planów emerytalnych, opcyjnych oraz innych.

Zakres i charakter współpracy z naszym biurem księgowym Balance Sheet ustalany jest z uwzględnieniem specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa. Pozwala to na dobór optymalnego rozwiązania spełniającego oczekiwania i potrzeby danego Klienta. Aby omówić indywidualną sytuację, warto skontaktować się z naszą wykwalifikowaną kadrą pracowniczą lub odwiedzić siedzibę ulokowaną niedaleko Legionowa. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz rozwiejemy ewentualne wątpliwości.