Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze – publiczne i prywatne

Prowadzenie własnego biznesu to nie tylko wytrwała realizacja celów, udoskonalanie oferty i pozyskiwanie klientów – to także konieczność sprostania wielu wymaganiom, które stawia ustawodawca. Zostały one ustalone w ramach prawa gospodarczego zawierającego ogół norm i zasad regulujących status przedsiębiorcy oraz stosunki prawne związane z prowadzoną działalnością.

Podstawowy podział

Zwyczajowo wyodrębnia się prawo gospodarcze publiczne oraz prywatne. Dziedziny te – pomimo iż obie normują przedmiot wykonywania działalności – w praktyce skupiają się na dwóch różnych perspektywach. W obu tych obszarach może pomóc nasze biuro rachunkowe Balance Sheet, którego siedziba znajduje się w pobliżu Legionowa.

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze publiczne

Ten dział skupia się na normach i zasadach oddziaływania państwa na gospodarkę. Obejmuje przede wszystkim regulacje w obszarze:

 • ustroju oraz instrumentów jego ochrony;
 • zasad i form działalności przedsiębiorstw, a także stosunków własnościowych będących ich podstawą.

Obsługa firm w tym zakresie może się więc wiązać zarówno z interpretacją przepisów mających wpływ na określoną branżę, jak również pomocą w załatwianiu spraw urzędowych oraz reprezentacją przed organami administracji publicznej. Ważną rolę odgrywa też wsparcie w procesie przekształcania firm.

Prawo gospodarcze prywatne

Skupia się ono na regulacji stosunków między uczestnikami obrotu gospodarczego. Odbywa się to na zasadach równorzędności stron oraz powierzeniu im zadań w zakresie realizacji oraz nadzoru praw i obowiązków powstałych wskutek wzajemnych umów.
Obsługa firm dotyczy więc przede wszystkim różnego rodzaju kontraktów i umów, a także innych stosunków między przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami i konsumentami. Wówczas istotne staje się wyeliminowanie ryzyka związanego z niedostatecznym zabezpieczeniem relacji biznesowych, korzystając ze wsparcia profesjonalistów.

prawo gospodarcze prywatne

Pomoc specjalistów w praktyce

Prawo gospodarcze – zarówno publiczne, jak i prywatne – jest szeroką gałęzią, w którą wpisuje się rozbudowany katalog ustaw, rozporządzeń oraz innych dokumentów. Poruszając się w gąszczu przepisów regulujących sferę aktywności przedsiębiorców, należy wykazać się wiedzą i doświadczeniem. Ważna jest kompleksowa znajomość otoczenia regulacyjnego, w którym funkcjonują polskie firmy. Poza aspektami związanymi przykładowo ze statusem przedsiębiorcy czy stosunkami prywatno-prawnymi, uwagę należy również poświęcić zabezpieczeniu procesów w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy podatkowego.

Są to sfery i zagadnienia, z którymi każdy biznes musi mierzyć się na co dzień, dlatego istotne jest znalezienie solidnego i zaufanego partnera, który zapewni kompleksową, bieżącą pomoc. Takim partnerem może być biuro Balance Sheet, które od lat świadczy usługi skierowane do przedsiębiorstw z Legionowa i okolic.

Nasza oferta

Do przykładowych usług świadczonych przez naszych specjalistów należy:

 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy dla planowanego przedsięwzięcia;
 • zakładanie i likwidacja spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych;
 • sporządzanie uchwał organów spółek i regulaminów;
 • doradztwo w sprawach pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami a organami spółek;
 • prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
 • sporządzanie, negocjowanie i rozwiązywanie umów;
 • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • ochrona przed działaniami nieuczciwej konkurencji;
 • windykacja wierzytelności.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas współpracy z przedsiębiorstwami z Legionowa i okolic możemy zapewnić wysokiej jakości usługi firmom z różnych sektorów. Warto skontaktować się z nami, aby omówić indywidualną sytuację, potrzeby i oczekiwania.