Na czym polega uproszczona księgowość?

Prowadzenie dokumentacji księgowej jest nieodłączną częścią każdego, nawet najmniejszego biznesu. Uzupełnianie skomplikowanych dokumentów nie tylko zabiera mnóstwo czasu koniecznego do rozwijania firmy, ale również stwarza duże ryzyko popełniania drobnych błędów. Rozwiązaniem tych problemów może być korzystanie z uproszczonej księgowości, która znacznie ogranicza rozmiar koniecznej dokumentacji.

Uproszczona księgowość nie dla wszystkich

Zastąpienie ksiąg rachunkowych przez Księgę Przychodów i Rozchodów możliwe jest tylko w określonych przypadkach. Rozwiązanie dedykowane jest głównie dla jednoosobowych działalności gospodarczych oraz mikroprzedsiębiorstw o określonych przychodach. Z takiej formy rozliczeń mogą korzystać spółdzielnie socjalne, osoby fizyczne oraz niewielkie spółki osób fizycznych. Głównym ograniczeniem stosowania uproszczonej księgowości jest roczny przychód – Księgę Przychodów i Rozchodów mogą prowadzić jedynie działalności, w których kwota rocznego przychodu nie przekracza 2 milionów euro.

Limit przeliczany jest na podstawie średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września następujący przed rokiem obrotowym. Do rozwiązań księgowości uproszczonej zaliczają się również ryczałt ewidencjonowany oraz karta podatkowa, jednak z uwagi na ograniczoną dostępność, wymienione rodzaje dokumentacji nie są aż tak popularne.

Księga Przychodów i Rozchodów – specyfika

Księga Przychodów i Rozchodów jest narzędziem służącym do ewidencji księgowej. W dokumencie znaleźć się muszą wszelkie przychody, wydatki związane z prowadzeniem działalności, wydatki na zakup towarów i materiałów oraz koszty prac badawczo-rozwojowych. Nie odnotowuje się w niej zaliczek, dotacji z programów dofinansowań oraz kosztów inwestycji, które nie zostały jeszcze ukończone.

Księga Przychodów i Rozchodów zawiera 17 kolumn, w których umieszcza się: datę wydatku lub przychodu, numer faktury, dane kontrahentów, informacje o rodzaju transakcji, wartość sprzedaży, koszty materiałów, informacje o pensjach pracowników oraz pozostałe koszty i przychody. Właściciel małego przedsiębiorstwa płaci podatek od kwoty osiągniętego dochodu. Podatek naliczany jest liniowo (19% od przychodu) lub na zasadach ogólnych (według stawek 18% i 32%). W przypadku, kiedy firma w danym okresie rozliczeniowym nie wygenerowała żadnych przychodów, podatek nie jest naliczany.

Księga Przychodów i Rozchodów – specyfika

Korzyści wynikające z uproszczonej formy rozliczeń

Najważniejszą z zalet uproszczonej dokumentacji podatkowej jest oczywiście prostota. Prowadzenie księgowości w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów nie wymaga specjalnych kwalifikacji. Przedsiębiorca bez trudu może poradzić sobie z samodzielnym prowadzeniem takiej dokumentacji. Na rynku istnieje również wiele programów komputerowych usprawniających pracę z dokumentami księgowymi. Dzięki nim wystawienie faktur VAT, czy też dodawanie kolejnych wpisów do KPiR zajmuje tylko kilka sekund. Bardziej zaawansowane programy zapewniają również możliwość konsultacji skomplikowanych zagadnień ze specjalistami ds. księgowości.

Uproszczona rachunkowość to rozwiązanie, które świetnie sprawdzi się w małych przedsiębiorstwach i jednoosobowych działalnościach gospodarczych. Dzięki ilości koniecznych dokumentów oraz prostej formie, uproszczona księgowość pozwoli zaoszczędzić pieniądze oraz mnóstwo czasu, który jest szczególnie ważny w rozwoju każdej firmy.