Kto ponosi odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego?

Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorca powierzając prowadzenie księgowości swojej firmy biuru podatkowemu, zostaje zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne błędy w rozliczeniach i jego zadaniem jest już tylko opłacanie podatków. Nie jest to jednak takie proste, bo choć nie każdy właściciel firmy zdaje sobie z tego sprawę, w razie nienależytego wykonania swoich obowiązków przez biuro, konsekwencje poniesie niestety płatnik składek.

Wynajęcie biura rachunkowego nie zwalnia z odpowiedzialności za błędy w rozliczaniu podatków

Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej to przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych. W praktyce oznacza to, że w razie stwierdzenia błędów i nieprawidłowości popełnionych przez biuro rachunkowe, wszelkie konsekwencje poniesie właściciel firmy zlecającej prowadzenie księgowości. To od niego urząd skarbowy będzie egzekwował spłatę zaległości podatkowych i to właśnie podatnik nie otrzyma np. zasiłku chorobowego, jeśli biuro dokona błędnego zgłoszenia.

Jak się ustrzec przed konsekwencjami błędów biur rachunkowych?

Co może przedsiębiorca?

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie w określonym czasie biuru rachunkowemu wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia księgowości. Jeśli podatnik się z tego nie wywiązuje i jest to przyczyną tego, że biuro błędnie wyliczyło zobowiązania podatkowe, wina bezapelacyjnie leży po stronie klienta. Może się jednak zdarzyć, że to pracownicy biura nierzetelnie prowadzą sprawy przedsiębiorcy i w takich przypadkach klient może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat. Odszkodowanie pokrywane jest z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które obowiązkowo musi posiadać każde biuro rachunkowe.

W przypadku, gdy wina leży ewidentnie po stronie firmy prowadzącej księgowość, zdarza się, że właściciel biura rachunkowego z własnej woli pokrywa koszty mandatu karno-skarbowego, który otrzymuje przedsiębiorca z tytułu nieprawidłowo rozliczonych podatków.

Istnieje jeszcze możliwość, że działania biura noszą znamiona przestępstwa. Wtedy do odpowiedzialności zostaje pociągnięta konkretna osoba dopuszczająca się czynu karalnego bądź właściciel firmy prowadzącej działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jak się ustrzec przed konsekwencjami błędów biur rachunkowych?

Większość właścicieli firm chce oddać sprawy prowadzenia rozliczeń podatkowych w profesjonalne ręce i w spokoju zająć się prowadzeniem biznesu. Aby mieć komfort prawidłowo prowadzonej księgowości, warto rozważnie wybrać biuro rachunkowe, któremu powierzymy tak odpowiedzialne zadanie. Należy uważnie przestudiować umowę, sprawdzić czy firma posiada ubezpieczenie OC, jak przechowuje dane swoich klientów, i skontrolować referencje. Poświęcenie odrobiny czasu na sprawdzenie biura księgowego, daje dużą szansę na późniejszą udaną współpracę i brak problemów z urzędem skarbowym.

Przedsiębiorcy poszukujący księgowej w okolicach Legionowa, mogą skorzystać z usług biura rachunkowego Balance Sheet w Serocku, które zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę zarówno małych, średnich jak i dużych firm.