Księgowość Serock

Prowadzenie księgowości – oferta dla firm z Serocka i innych miast

Przedsiębiorcy mierzą się z coraz rozleglejszymi obowiązkami w zakresie księgowości, sprawozdawczości podatkowej oraz rozliczeń kadr i płac. Delegowanie zadań w tym obszarze do biura rachunkowego wiąże się z szeregiem korzyści, które pozwalają skupić zasoby na realizacji celów biznesowych. Osoby rozważające outsourcing procesów w zakresie księgowości zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Balance Sheet. Nasza kadra pracownicza gwarantuje profesjonalizm, poparty wieloletnim doświadczeniem we współpracy z firmami.

Księgowość Serock

Obowiązki przedsiębiorców

Prowadzenie zwłaszcza pełnej księgowości bywa trudnym zadaniem dla osób odpowiedzialnych za kwestie formalne. Wymaga ono bowiem dyscypliny i rzetelności w kompletowaniu dowodów księgowych oraz ich ewidencji. Nawet niewielkie niedopatrzenie może nieść z sobą konsekwencje dla rzetelności sprawozdawczości podatkowej oraz finansowej. Ponadto podmioty zatrudniające pracowników zobowiązane są do dbania o wszelkie formalne aspekty z tym związane. Profesjonalne uzupełnianie dokumentacji oraz rozliczanie umów o pracę lub innych form zatrudnienia jest ważne dla zabezpieczenia interesów zarówno pracodawcy, jak i pracownika.
Obsługa kadr i płac ma ścisły związek z księgowością. Sprawna współpraca między specjalistami z tych dziedzin jest kluczowa w celu uniknięcia szeregu ryzyk biznesowych.

Pełna księgowość firm

Usługi w zakresie księgowości kojarzą się głównie z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, do czego zobowiązane są przede wszystkim większe przedsiębiorstwa lub podmioty o bardziej skomplikowanej strukturze organizacyjnej (na przykład przedsiębiorstwa lub spółki osób fizycznych po przekroczeniu określonego w przepisach limitu lub spółki kapitałowe). W praktyce zadania te są jednak obszerne i poza ewidencją na kontach księgi głównej oraz pomocniczej, prowadzeniem dziennika i inwentarza, czy sporządzeniem zestawienia obrotów i sald, zawierają w sobie również szereg innych procesów. Wśród nich można wyróżnić przede wszystkim:

 • dbanie o rejestr VAT, a także sporządzanie i wysyłkę deklaracji oraz plików JPK;
 • monitorowanie i prowadzenie rozrachunków;
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań;
 • reprezentację przed organami administracji skarbowej.

Powierzając pełną księgowość firm specjalistom z Balance Sheet, można liczyć nie tylko na sprawne wywiązanie się z coraz rozleglejszych zobowiązań wobec organów skarbowych oraz ZUS. Świadczymy bowiem także usługi doradcze, pomagając w optymalizacji podatkowej, oraz wyjaśniamy kwestie, które nie są w pełni jednoznaczne, a także na bieżąco informujemy o nowych obowiązkach prawnych związanych z działalnością.
Przedsiębiorców z Serocka oraz innych miast zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą zorganizować procesy księgowości, niezależnie od branży i stopnia skomplikowania struktury firmy.

prowadzenie kadr i płac

Kadry i płace

Nasze usługi w zakresie kadr i płac obejmują między innymi:

 • przygotowanie dokumentacji w zakresie stosunku pracy,
 • rozliczenia umów cywilnoprawnych,
 • przygotowywanie list płac,
 • naliczanie wynagrodzeń, a także wystawianie zaświadczeń o ich wysokości,
 • rozliczanie absencji i zwolnień chorobowych,
 • kontrolę aktualności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji dla potrzeb ZUS oraz dokonywanie zgłoszeń,
 • przygotowanie deklaracji ZUS i PFRON,
 • wyliczenia zobowiązań wobec ZUS związanych z wynagrodzeniami,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT.

 

Zajmujemy się ponadto reprezentowaniem Klientów w trakcie kontroli organów administracji (ZUS, PIP), a na życzenie – wykonywaniem raportów związanych z obsługą kadr i płac przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do nawiązania współpracy

Skorzystaj z naszego doświadczenia zdobytego podczas wieloletniej obsługi przedsiębiorców z Serocka i okolicznych miejscowości. Aby nawiązać współpracę, skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat możliwości obsługi kadr i płac oraz pełnej księgowości w Twojej firmie. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.