Kadry i płace

Kompleksowa obsługa kadr i płac

Obowiązek prowadzenia kadr i płac dotyczy każdego pracodawcy. Poziom skomplikowania niektórych zagadnień z tym związanych, odpowiedzialność, a także częste zmiany przepisów sprawiają, że jednym z popularnych rozwiązań jest delegowanie spraw pracowniczych do biura rachunkowego, dbającego o księgowość firm. Przedsiębiorców z Legionowa oraz innych miejscowości zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej oferty.

prowadzenie kadr i płac

Na czym polega prowadzenie kadr i płac?

To szerokie pojęcie najczęściej jest utożsamiane z obowiązkami dotyczącymi rozliczania pracowników. Obsługa w tym zakresie wymaga znajomości zarówno prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, jak też pewnych zagadnień z obszaru prawa podatkowego i cywilnego. Dobre rozeznanie w regulacjach jest szczególnie istotne z uwagi na częste i radykalne nowelizacje przepisów.

Bieżące prowadzenie kadr i płac wiąże się głównie z naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem czasu pracy. Kluczowe w działalności kadrowego jest prawidłowe ustalenie podstaw ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczeń społecznych oraz opodatkowania, które mogą się różnić w zależności od określonego składnika płacowego, a także wieku zatrudnionego. Wspomniane ważne aspekty obowiązków to rozliczanie czasu pracy, przede wszystkim absencji pracowników oraz związanego z tym wynagrodzenia. Poza tymi sferami istotne jest też prowadzenie dokumentacji oraz kontaktowanie się z organami administracji – głównie Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadr i płac a sprawy księgowe

Wiele osób utożsamia opisywane zagadnienia z księgowością. Są to wprawdzie powiązane działania, oparte na zbliżonych zasadach, jednak w praktyce bazują na nieco innych przepisach. Rachunkowość wymaga bowiem przede wszystkim biegłości w prawie podatkowym i bilansowym, natomiast kadry i płace – w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych z elementami prawa podatkowego i cywilnego.

Tę różnicę trzeba uwzględnić w celu zapewnienia sprawnej obsługi, ponieważ nie każdy księgowy zajmie się sprawami pracowniczymi, jak również nie każdy kadrowy poprowadzi rachunkowość. Dlatego ważne staje się nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym, które zagwarantuje kompleksową obsługę prowadząc dodatkowo uproszczoną lub pełną księgowość. Na takie usługi mogą liczyć Klienci firmy Balance Sheet, która od lat wspiera przedsiębiorców z Legionowa i okolic.

obsługa kadr i płac

Współpraca ze specjalistami

Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne podejście oraz merytoryczne doradztwo. Wspieramy przedsiębiorców w niemal każdym aspekcie związanym z obsługą kadr i płac. Świadczone przez nas usługi obejmują przede wszystkim:

 • sporządzanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło;
 • naliczanie wynagrodzenia, wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków;
 • sporządzanie list płac;
 • rozliczanie zwolnień lekarskich;
 • ewidencjonowanie nieobecności w pracy, a także należnych i wykorzystanych urlopów;
 • kontrolę aktualności badań lekarskich oraz szkoleń BHP;
 • zgłaszanie pracowników do ZUS;
 • prowadzenie dokumentacji dla potrzeb ZUS dotyczącej pracowników lub/i zleceniobiorców;
 • kalkulacje zobowiązań publiczno-prawnych związanych z wynagrodzeniami i wysokości zobowiązań wobec ZUS;
 • przygotowanie deklaracji ZUS i PFRON;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT (PIT-4R, PIT-11, PIT-40).

Prawidłowe poprowadzenie wymienionych spraw jest ważne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, dlatego warto w tym zakresie wykorzystać doświadczenie specjalistów z biura księgowego Balance Sheet. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorców zarówno z Legionowa, jak i z innych miejscowości.