Pełna księgowość firm

Pomoc w prowadzeniu pełnej księgowości firm

Prowadzenie pełnej księgowości firm bywa dużym wyzwaniem. Szczegółowość i zakres ewidencji, znaczna ilość dokumentacji oraz zaawansowana sprawozdawczość z jednej strony wymagają wiedzy i doświadczenia, natomiast z drugiej strony – są nieocenionym źródłem informacji o stanie finansów firmy. Planując powierzenie specjalistom pełnej księgowości, warto szukać doświadczonych partnerów biznesowych, którzy dopilnują spraw formalnych, a także udzielą instrukcji w zakresie nowych wymagań stawianych przez ustawodawcę. Godne zaufania jest nasze biuro rachunkowe Balance Sheet, które już od lat świadczy usługi dla przedsiębiorstw z Legionowa i okolic.

Pełna księgowość firm

Na czym polega pełna księgowość?

To szerokie pojęcie, które w praktyce biznesowej oznacza przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto jednak spojrzeć na nie nieco szerzej, ponieważ sama ewidencja zdarzeń gospodarczych w tym przypadku byłaby uproszczeniem.
Dbanie o pełną księgowość firm to cały zespół działań zawierający między innymi takie elementy, jak:

  • kompletowanie dowodów księgowych i ich dekretacja;
  • prowadzenie i monitorowanie stanu rozrachunków;
  • sporządzanie rejestrów VAT – dotyczących zarówno obrotu krajowego i wewnątrzwspólnotowego;
  • przygotowanie i wysyłka deklaracji oraz jednolitych plików kontrolnych;
  • ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
  • nanoszenie zapisów w dzienniku dokumentów;
  • rozbudowana sprawozdawczość.

Warto jednak podkreślić, iż przytoczony katalog działań ma charakter otwarty i może różnić się w zależności od wielkości i charakteru przedsiębiorstwa. Wiele zależy również od tego, jakimi zasobami dysponuje Klient oraz jakie zadania chce i może delegować zewnętrznym specjalistom.

Przykładowo w obszar prowadzenia i monitorowania rozrachunków mogą wchodzić takie zadania jak: ustalanie sald z kontrahentami, dokonywanie odpisów aktualizujących należności czy też tworzenie korekt na potrzeby tak zwanych złych długów. Sporządzanie i wysyłka deklaracji może natomiast obejmować nie tylko obszar podatku VAT, lecz przykładowo również aspekty związane z podatkiem akcyzowym.

Niektórzy w dział rachunkowości wpisują również zagadnienia z obszaru kadr i płac, które mimo iż bazują na innym zespole zasad i przepisów, to są powiązane z pojęciem pełnej księgowości firm. Biura rachunkowe z reguły starają się wyodrębnić ten obszar w celu możliwości dopasowania oferty do potrzeb konkretnego Klienta. Korzystając z usług naszych specjalistów, którzy od lat współpracują z podmiotami z Legionowa i innych miast, można mieć pewność indywidualnego podejścia i obsługi na wysokim poziomie.

sprawozdanie w pełnej księgowości firm

Sprawozdawczość w pełnej księgowości firm

Wymagającą sferą rachunkowości jest sprawozdawczość. Obejmuje ona tworzenie sprawozdań finansowych składających się z rachunku zysków i strat, bilansu, a także innych elementów, jak rachunek przepływów pieniężnych. Całość powinna być dostosowana do określonych wymogów, zależnych od charakteru i wielkości przedsiębiorstwa oraz przyjętej polityki księgowości. Wymaga to znajomości zasad prawa oraz umiejętności analitycznych.

Profesjonalne sprawozdania mogą być również wykorzystane w zarządzaniu, ponieważ pozwalają na wszechstronną ocenę kondycji finansowej. Jest to więc nie tylko forma wywiązania się ze zobowiązań publiczno-prawnych, lecz również przydatne narzędzie dla właścicieli i menadżerów przedsiębiorstw.

Pomoc biura rachunkowego

Balance Sheet z siedzibą w pobliżu Legionowa posiada rozbudowaną ofertę usług w zakresie prowadzenia pełnej księgowości firm. Powierzenie naszym specjalistom tych zadań pozwoli skupić się właścicielom, członkom zarządu i menadżerom na realizacji przyjętych celów i rozwoju swojego biznesu, bez obaw o aspekty formalne.