Księgowość

Kompleksowe usługi z zakresu księgowości

Działalność gospodarcza wiąże się z szeregiem formalności dotyczących zarówno zagadnień podatkowych, jak i kadrowo-płacowych. Przedsiębiorcy, którzy chcą zabezpieczyć procesy w tym zakresie, mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu specjalistów z biura księgowego, którzy wyręczają ich w rozległych obowiązkach.

Kompleksowe usługi z zakresu księgowości

Outsourcing księgowości

Warto pamiętać, że profesjonalne usługi w zakresie zarówno ewidencji finansowej, jak i spraw pracowniczych to nie tylko prowadzenie dokumentacji, lecz także aktywne doradztwo, które pozwala na zoptymalizowanie procesów biznesowych. Na takie wsparcie mogą liczyć Klienci biura księgowego Balance Sheet. Mamy bogate doświadczenie zdobyte podczas współpracy z przedsiębiorcami z Legionowa i innych miast. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną pomoc, nawet w problematycznych sytuacjach.

Outsourcing księgowości

Rozliczenia finansowe

Uproszczona bądź pełna księgowość jest podstawowym sposobem ustalenia opodatkowania, a tym samym oszacowania zobowiązań finansowych, które dany podmiot musi wypełnić względem Państwa. Jest to więc sfera, w której liczy się rzetelność, a także wiedza i doświadczenie, pozwalające na sprawne wywiązanie się z narzuconych prawem zadań.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na różnice i szeroki katalog form opodatkowania oraz ewidencji zdarzeń gospodarczych przewidzianych przez przepisy. Wymaga to dokładnej znajomości różnych dziedzin prawa, szczególnie podatkowego i bilansowego. W przypadku pełnej księgowości przypisanej firmom o bardziej skomplikowanej formie organizacyjno-prawnej, na przykład spółkom kapitałowym, niezbędne staje się też rozeznanie w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.

Pełna księgowość firm polega przede wszystkim na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, co czyni ją bardzo wymagającym obszarem, w którym konieczne jest zaangażowanie zarówno ze strony przedsiębiorstwa, jak i biura księgowego. Na te procesy warto jednak spojrzeć nieco szerzej, ponieważ mogą one obejmować cały zespół działań związanych z finansowo-podatkowymi aspektami działalności gospodarczej. Stanowi to jeden z powodów, dla którego warto zdecydować się na współpracę ze specjalistami.

Firmy poszukujące wsparciach w działaniach związanych z księgowością mogą liczyć na pracowników Balance Sheet, którym zaufało już wielu przedsiębiorców z Legionowa i okolic.

biuro rachunkowe Nowy Dwór Mazowiecki

Sprawy pracownicze

Podmioty zatrudniające pracowników przyjmują na siebie szereg obowiązków w zakresie prowadzenia kadr i płac. Wśród nich należy wymienić między innymi:

  • prawidłowe sporządzenie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;
  • dokonanie stosownych zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • naliczanie wynagrodzenia oraz rozliczania różnego rodzaju absencji, w tym urlopów i zwolnień;
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, a także wydawanie zaświadczeń;
  • obliczanie postaw ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczek na podatek dochodowy, a także odprowadzanie stosownych kwot w imieniu zatrudnionego.

Powyższe aspekty wymagają od pracowników biura księgowego dobrej orientacji w przepisach prawa, przede wszystkim w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ważna w prowadzeniu kadr i płac jest również rzetelność i dokładność, a także umiejętność wyszukiwania informacji – przede wszystkim dotyczących różnego typu niestandardowych sytuacji, które mogą się wydarzyć.

Rozliczenia finansowe

Specjaliści w dziedzinie księgowości

Warto pamiętać, że rzetelne wywiązanie się z nałożonych na pracodawcę zobowiązań niesie korzyści zarówno dla niego, jak i pracownika. W tej dziedzinie można polegać na doświadczeniu ekspertów z naszego biura księgowego. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz na spotkanie do siedziby, która znajduje się w pobliżu Legionowa.