KPiR – co warto wiedzieć?

Kiedy należy założyć księgę przychodów i rozchodów?

W przypadku zakładania działalności gospodarczej KPiR należy założyć z dniem rozpoczęcia działalności, przy czym w terminie do 20 dni trzeba o tym fakcie poinformować urząd skarbowy. Jeśli firma już istnieje i dojdzie do zmiany formy opodatkowania, to księga przychodów i rozchodów powinna być założona 1 stycznia nowego roku podatkowego, a termin zgłoszenia do urzędu skarbowego upływa 20 stycznia.

Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób rzetelny, a wpisy mają odzwierciedlać stan faktyczny. Należy ją przechowywać w siedzibie firmy lub miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, bądź w siedzibie biura rachunkowego, któremu zostało powierzone prowadzenie księgi. KPiR może być prowadzona zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Gdy KPiR jest prowadzona przez biuro rachunkowe

Gdy KPiR jest prowadzona przez biuro rachunkowe

Rzetelne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest żmudne i czasochłonne. Dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z usług biur rachunkowych, które w sposób kompetentny i systematyczny zajmą się ewidencjonowaniem wpływów i wydatków na podstawie dostarczanych od zleceniodawcy dokumentów.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i poszukujący solidnego biura rachunkowego w okolicach Legionowa, mogą skorzystać z oferty prowadzenia KPiR w biurze Balance Sheet, dzięki czemu zyskają pewność prawidłowego ewidencjonowania wszystkich kosztów i przychodów swojej firmy oraz więcej czasu, który będą mogli poświęcić na jej rozwój.