Jaka dokumentacja wchodzi w skład pełnej księgowości?

Korzystanie z uproszczonej księgowości nie zawsze jest możliwe. Prowadzenie firmy, w której roczny przychód przekracza równowartość dwóch milionów euro, zobowiązuje do prowadzenia księgowości w pełnej formie. Oprócz rozbudowanych ksiąg rachunkowych, pełna księgowość wymaga również sporządzania regularnych sprawozdań finansowych oraz ewidencji środków trwałych i magazynowych. Prowadzenie pełnej księgowości jest znacznie trudniejszym i bardziej czasochłonnym zadaniem niż uproszczona wersja ewidencji finansowej.

Zalety pełnej księgowości

Mimo obszernej dokumentacji, pełna księgowość ma również kilka zalet. Dzięki ciągłemu monitorowaniu wpływów i kosztów prowadzenia działalności, rozbudowana księgowość zapewnia możliwość przeprowadzenia bardzo dokładnej analizy finansowej. Rozległa dokumentacja pozwala również na bieżąco kontrolować stan finansowy firmy. Korzystanie z pełnej księgowości oferuje także możliwość ustanowienia osobistej polityki rachunkowości, dzięki czemu można skorzystać z różnorodnych rozwiązań finansowych.

Księgi rachunkowe zamiast Księgi Przychodów i Rozchodów

Wybierając pełną księgowość jako formę rozliczeń, musimy prowadzić na bieżąco księgi rachunkowe. W tej formie dokumentacji musi znaleźć się każdy:

  • dokument sprzedaży i zakupu,
  • dokument wpłaty i wypłaty środków wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • dowód rozliczenia z innymi firmami i instytucjami,
  • dokument potwierdzający posiadanie udziałów w przedsiębiorstwie,
  • wyciąg bankowy,
  • spis operacji magazynowych,
  • dowód wypłaty dla pracowników.

Księgi rachunkowe wymagają rozłożenia każdej z ewidencjonowanych kwot na wartość podatku VAT, kwotę netto oraz ewentualną marżę, przez co proces dokumentacji jest stosunkowo skomplikowany.

Księgi rachunkowe

Pełna dokumentacja

Oprócz prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji rachunkowej, firma ma także obowiązek dokonywania regularnych inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów oraz ich wyceny. Ewidencja środków materialnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, pozwala na ustalenie wyniku finansowego. W zależności od ustalonej polityki rachunkowości firmy, dokumentacje wyniku finansowego sporządza się co określony czas (zwykle jest to miesiąc lub kwartał).

Wybór rozliczenia w postaci pełnej księgowości wymaga również prowadzenia rejestrów VAT. W rejestrach zakupu oraz sprzedaży wyszczególnia się, jaką kwotę transakcji stanowi podatek VAT. Ponadto, pełna księgowość wymaga prowadzenia dodatkowych kont księgowych. W zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności konieczne jest prowadzenie co najmniej kilku z nich (np. konto kosztów osobowych, zużycia materiałów oraz sprzedaży).

Mimo rozległej dokumentacji, wybór księgowości w pełnej formie pozwala lepiej kontrolować stan finansów. Prowadzenie kont księgowych i rejestrów daje możliwość bieżącego monitorowania sytuacji materialnej firmy. Dzięki udokumentowaniu każdej operacji finansowej, planowanie wydatków staje się znacznie prostsze. Liczne zalety pełnej księgowości zapewniają możliwość stworzenia długoterminowej strategii finansowej firmy.