Etyka pracy księgowego, cz. 1: kilka słów o cechach dobrego księgowego i jego społecznym wizerunku

Bardzo często przedsiębiorcy szukają „dobrego księgowego, księgowej”. Cóż to jednak znaczy „dobry księgowy”, kim jest ta osoba, której powierzą finanse swojej firmy? Nie może to być w żadnym wypadku ktoś przypadkowy. Przeciwnie – dobrego księgowego będą charakteryzowały konkretne cechy, zachowania, pełni on bowiem zawód zaufania publicznego.

Kreowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce obraz księgowego obejmuje trzy elementy jego wizerunku:

  • niekwestionowana wiedza merytoryczna dotycząca zagadnień księgowo-finansowych pozostających w jego gestii,
  • pragmatyczne podejście do zadań, czyli umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznych działaniach,
  • niepodważalna etyka postępowania zawodowego.

To, że księgowi wykonują zawód zaufania społecznego, wiąże się nierozerwalnie z jego prestiżem i społeczną rolą. Dysponują oni wiedzą i umiejętnościami, które dają im różne możliwości działania i reprezentowania interesów swoich klientów. Przekładają się też one na ich status w branżowym środowisku i opinię wśród potencjalnych interesantów.

Etos w księgowości

Informacje uzyskiwane w wyniku prowadzenia prac z zakresu rachunkowości wpływają w różny sposób na działania gospodarcze i społeczne, zatem ich pozyskaniem i opracowywaniem winny zajmować się wyłącznie osoby, które cechuje poczucie odpowiedzialności i którym nieobce są prawidła powszechnie uznawanej moralności. Dlatego, z myślą o podtrzymaniu godności tego zwodu w zmieniającym się świecie, środowiska księgowo-rachunkowe opracowały różne zbiory zasad etyki zawodowej oraz standardy postępowania księgowych. Ich przestrzeganie jest gwarancją profesjonalizmu, uzupełnianego dbałością o unikanie błędów w dziedzinie rachunkowości – między innymi przez stałe podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji, do czego przyczyniają się cechy osobiste: sumienność, rzetelność, obowiązkowość, systematyczne podejście do powierzonych zadań.

Wartości w świecie księgowych

Wartości w świecie księgowych

Zawodowe uprawianie rachunkowości wymaga nie tylko kompetencji teoretycznych i doświadczenia, ale także aktywnej postawy wobec wartości, z którymi księgowi obcują w codziennej pracy z danymi – są to: obiektywizm i uczciwość oraz z klientami, wobec których postępować winni. Wysoka kultura osobista jest wizytówką księgowego, który szanuje pracę swoją i swoich Klientów, a także jego pracowników, kiedy prowadzi kadry i płace firmy.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy dobry księgowy jest osobą, którą obdarzy olbrzymim zaufaniem i która tego zaufania nie sprzeniewierzy nieetycznymi zachowaniami. Dzięki księgowemu w firmowej ewidencji zapanuje porządek, sprawozdawczość finansowa stanie się przejrzysta , a uzyskane z ich analizy dane pozwolą, dzięki systemowi raportowania, właścicielowi zarządzać przedsiębiorstwem w sposób zapewniający finansowe bezpieczeństwo i rentowność działań.

W drugiej części tego wpisu przedstawione zostaną kodeksy zawodowe, którymi kierować się mogą się dziś kierować osoby zajmujące się rachunkowością.