Dzień Księgowego – czyli o tym, że księgowy też ma swoje święto

Powstanie zawodu księgowego datowane jest na okres rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w XIX w. W tym właśnie okresie zaczęto wydawać pierwsze fachowe publikacje poświęcone buchalterii – czyli obecnej księgowości, której ówczesna nazwa pochodziła z języka niemieckiego, a na uczelniach handlowych rachunkowość stała się jednym z najważniejszych przedmiotów wykładowych. Zawód księgowego od tych lat dość mocno ewoluował, co było związane ze zmianą stosunków gospodarczych, a zwłaszcza z ogromnym postępem technologicznym, który dokonał się w XX w. Aby podkreślić doniosłość tego zawodu, już ponad 100 lat temu na ziemiach Królestwa Polskiego narodził się zwyczaj obchodzenia Dnia Księgowego.

Historia księgowości i święta księgowych na ziemiach polskich

Pomimo tego, że co do zasady Dzień Księgowego (Buchaltera) widnieje w kalendarzu pod datą 16 lipca, to w Polsce to święto zawodowe obchodzone jest w dniu 9 czerwca. Data ta nie została wybrana przypadkowo. W tym dniu w 1907 r. na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego, został powołany do życia Związek Buchalterów w Warszawie, który w 1926 r. został przekształcony w Związek Księgowych w Polsce. Stowarzyszenie to działało także w czasie okupacji i pomimo funkcjonującego zakazu działalności jakichkolwiek organizacji pozarządowych, funkcjonowało na terenie okupowanej Warszawy. Związek Księgowych w Polsce został w 1946 r. przekształcony w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które z przerwą w latach 1947-1957, funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W obecnych czasach na terenie całej Polski działa aż 26 oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zrzesza obecnie nie tylko księgowych, ale także osoby zajmujące się zawodowo dziedzinami pokrewnymi: doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy audytorów. Uczestnictwo w nim daje możliwość nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poszerzania wiedzy z zakresu rachunkowości oraz otrzymywania bieżących informacji dotyczących międzynarodowych standardów w obszarze księgowości, dzięki temu że Stowarzyszenie od 1989 r. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w Nowym Jorku.

Tradycja obchodzenia Dnia Księgowego sięga okresu międzywojennego

Sama tradycja obchodzenia w dniu 9 czerwca Dnia Księgowego w Polsce narodziła się w okresie międzywojennym. Funkcjonujący ówcześnie Związek Księgowych w Polsce, chcąc podkreślić rangę tejże profesji organizował jego coroczne obchody, w trakcie których organizowane były wycieczki, pikniki rodzinne, festyny i zabawy loteryjne. Świętowanie tego dnia zostało przerwane wraz z wybuchem II wojny światowej. Podejmowane po jej zakończeniu próby ponownego wprowadzenia tego święta do kalendarza, przez długi czas nie przynosiły zamierzonego rezultatu, pomimo tego, że okres Polski powojennej obfitował w uroczystości pracownicze i zawodowe. Obchodzone były wówczas takie święta jak dzień Pracownika Handlu, Dzień Hutnika, Dzień Odlewnika, czy Dzień Włókniarza. Starania o to, aby obok tych świąt znalazł się także obchodzony niegdyś Dzień Księgowego, kwitowane były sugestiami, aby księgowi świętowali  razem z pozostałymi pracownikami tego zakładu pracy, w którym są zatrudnieni. Pomimo tego więc, że okres Polski Ludowej był czasem licznych świąt branżowych, to przez cały jego okres księgowi nie posiadali własnego święta. Zwyczaj obchodzenia w dniu 9 czerwca Dnia Księgowego został wznowiony dopiero w 2007 r., kiedy to Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podjął uchwałę o obchodzeniu w dniu 9 czerwca Dnia Księgowego.

 

Księgowość – to brzmi dumnie

W bieżącym roku już po raz siódmy w historii powojennej Polski, był obchodzony Dzień Księgowego. Z tej okazji okręgowe oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce organizowały atrakcje, z których mogli skorzystać nie tylko księgowi ale także ich bliscy. I tak np. Okręgowy Oddział w Legnicy zabrał swoich księgowych na wycieczkę do Spreewaldu nazywanego niemiecką Wenecją, oddział łódzki zorganizował konferencję merytoryczną, oddział białostocki ugościł księgowych biesiadą przy muzyce w nieodległym Folwarku Nadawki, a oddział lubelski zabrał swoich członków na spotkanie integracyjne na terenie Pałacu w Kozłówce. Z kolei zorganizowana przez oddział warszawski Gala Finałowa Konkursu Księgowi Przyszłości, była niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem bieżącego roku.

Dzień Księgowego obchodziliśmy i my – cały zespół Balance Sheet. W tym dniu wznieśliśmy toast za naszych księgowych życząc im samych zawodowych sukcesów, bezbłędnych wyliczeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Księgowość – to brzmi dumnie, a nie nudnie

W Balance Sheet wcale nie uważamy, że zawód księgowego to zawód nudny, sztywny i przeznaczony dla osób zamkniętych, nietowarzyskich oraz o niskim poczuciu własnej wartości. Wprost przeciwnie – to zawód ciekawy i fascynujący, w którym praktykują także ludzie otwarci, ciekawi świata i posiadający ogromne poczucie humoru. Wiemy to, ponieważ na co dzień obserwujemy nasz zespół, którego członkowie w żadnym razie nie mieszczą się w ramach stereotypowego nudnego księgowego. Jeśli chcecie Państwo się o tym przekonać, serdecznie zapraszamy do naszego biura w Serocku!

Powstanie zawodu księgowego datowane jest na okres rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w XIX w. W tym właśnie okresie zaczęto wydawać pierwsze fachowe publikacje poświęcone buchalterii – czyli obecnej księgowości, której ówczesna nazwa pochodziła z języka niemieckiego, a na uczelniach handlowych rachunkowość stała się jednym z najważniejszych przedmiotów wykładowych. Zawód księgowego od tych lat dość mocno ewoluował, co było związane ze zmianą stosunków gospodarczych, a zwłaszcza z ogromnym postępem technologicznym, który dokonał się w XX w. Aby podkreślić doniosłość tego zawodu, już ponad 100 lat temu na ziemiach Królestwa Polskiego narodził się zwyczaj obchodzenia Dnia Księgowego.

Historia księgowości i święta księgowych na ziemiach polskich

Pomimo tego, że co do zasady Dzień Księgowego (Buchaltera) widnieje w kalendarzu pod datą 16 lipca, to w Polsce to święto zawodowe obchodzone jest w dniu 9 czerwca. Data ta nie została wybrana przypadkowo. W tym dniu w 1907 r. na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego, został powołany do życia Związek Buchalterów w Warszawie, który w 1926 r. został przekształcony w Związek Księgowych w Polsce. Stowarzyszenie to działało także w czasie okupacji i pomimo funkcjonującego zakazu działalności jakichkolwiek organizacji pozarządowych, funkcjonowało na terenie okupowanej Warszawy. Związek Księgowych w Polsce został w 1946 r. przekształcony w Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które z przerwą w latach 1947-1957, funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W obecnych czasach na terenie całej Polski działa aż 26 oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zrzesza obecnie nie tylko księgowych, ale także osoby zajmujące się zawodowo dziedzinami pokrewnymi: doradców podatkowych, biegłych rewidentów, czy audytorów. Uczestnictwo w nim daje możliwość nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz poszerzania wiedzy z zakresu rachunkowości oraz otrzymywania bieżących informacji dotyczących międzynarodowych standardów w obszarze księgowości, dzięki temu że Stowarzyszenie od 1989 r. jest członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w Nowym Jorku.

Tradycja obchodzenia Dnia Księgowego sięga okresu międzywojennego

Sama tradycja obchodzenia w dniu 9 czerwca Dnia Księgowego w Polsce narodziła się w okresie międzywojennym. Funkcjonujący ówcześnie Związek Księgowych w Polsce, chcąc podkreślić rangę tejże profesji organizował jego coroczne obchody, w trakcie których organizowane były wycieczki, pikniki rodzinne, festyny i zabawy loteryjne. Świętowanie tego dnia zostało przerwane wraz z wybuchem II wojny światowej. Podejmowane po jej zakończeniu próby ponownego wprowadzenia tego święta do kalendarza, przez długi czas nie przynosiły zamierzonego rezultatu, pomimo tego, że okres Polski powojennej obfitował w uroczystości pracownicze i zawodowe. Obchodzone były wówczas takie święta jak dzień Pracownika Handlu, Dzień Hutnika, Dzień Odlewnika, czy Dzień Włókniarza. Starania o to, aby obok tych świąt znalazł się także obchodzony niegdyś Dzień Księgowego, kwitowane były sugestiami, aby księgowi świętowali  razem z pozostałymi pracownikami tego zakładu pracy, w którym są zatrudnieni. Pomimo tego więc, że okres Polski Ludowej był czasem licznych świąt branżowych, to przez cały jego okres księgowi nie posiadali własnego święta. Zwyczaj obchodzenia w dniu 9 czerwca Dnia Księgowego został wznowiony dopiero w 2007 r., kiedy to Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podjął uchwałę o obchodzeniu w dniu 9 czerwca Dnia Księgowego.

W bieżącym roku już po raz siódmy w historii powojennej Polski, był obchodzony Dzień Księgowego. Z tej okazji okręgowe oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce organizowały atrakcje, z których mogli skorzystać nie tylko księgowi ale także ich bliscy. I tak np. Okręgowy Oddział w Legnicy zabrał swoich księgowych na wycieczkę do Spreewaldu nazywanego niemiecką Wenecją, oddział łódzki zorganizował konferencję merytoryczną, oddział białostocki ugościł księgowych biesiadą przy muzyce w nieodległym Folwarku Nadawki, a oddział lubelski zabrał swoich członków na spotkanie integracyjne na terenie Pałacu w Kozłówce. Z kolei zorganizowana przez oddział warszawski Gala Finałowa Konkursu Księgowi Przyszłości, była niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem bieżącego roku.

Dzień Księgowego obchodziliśmy i my – cały zespół Balance Sheet. W tym dniu wznieśliśmy toast za naszych księgowych życząc im samych zawodowych sukcesów, bezbłędnych wyliczeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Księgowość – to brzmi dumnie, a nie nudnie

W Balance Sheet wcale nie uważamy, że zawód księgowego to zawód nudny, sztywny i przeznaczony dla osób zamkniętych, nietowarzyskich oraz o niskim poczuciu własnej wartości. Wprost przeciwnie – to zawód ciekawy i fascynujący, w którym praktykują także ludzie otwarci, ciekawi świata i posiadający ogromne poczucie humoru. Wiemy to, ponieważ na co dzień obserwujemy nasz zespół, którego członkowie w żadnym razie nie mieszczą się w ramach stereotypowego nudnego księgowego. Jeśli chcecie Państwo się o tym przekonać, serdecznie zapraszamy do naszego biura w Serocku!