Blog księgowego

 • bienr rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów |

  Rozliczenia międzyokresowe są dosyć specyficznymi pozycjami bilansowymi ponieważ do aktywów lub pasywów danego okresu zalicza się koszty lub przychody przyszłych okresów a także przypadające na dany okres koszty, które zostaną poniesione w przyszłości.

 • Księgowa obchodząca święto Dzień Księgowego Dzień Księgowego – czyli o tym, że księgowy też ma swoje święto |

  Powstanie zawodu księgowego datowane jest na okres rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w XIX w. W tym właśnie okresie zaczęto wydawać pierwsze fachowe publikacje poświęcone buchalterii – czyli obecnej księgowości, której ówczesna nazwa pochodziła z języka niemieckiego, a na uczelniach handlowych rachunkowość stała się jednym z najważniejszych przedmiotów wykładowych. Zawód księgowego od tych lat dość […]

 • Klucze do samochodu wziętego w leasing Na czym polega leasing i jak należy go księgować? |

  Leasing umożliwia nabycie do używania lub użytkowania maszyny, samochodu lub urządzenia, bez konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów jego zakupu. Jest to o tyle korzystna forma kredytowania, że nie wymaga uciążliwej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy, którą dokonują banki udzielające kredytów, a wszelkie formalności załatwiane są praktycznie od ręki. Do zalet tego rozwiązania należy także możliwość wymiany samochodu […]

 • usługi księgowe dotyczące rozliczania firmy z podatku Rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym i ZUS – kompendium. |

  Na każdym przedsiębiorcy ciążą, oprócz dużej odpowiedzialności, także obowiązki związane z terminowym odprowadzeniem należnych podatków i składek ZUS, czy też ze składaniem prawem wymaganych deklaracji i zeznań podatkowych. W gąszczu przepisów prawnych łatwo się zgubić, a jeszcze trudniej o wszystkim pamiętać. Dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie wprawili się w pilnowaniu terminów oraz tych, […]

 • prowadzenie pełnej księgowości przez biuro rachunkowe Księgowość pełna i uproszczona. Którą wybrać i dlaczego? |

  Z doświadczenia wiemy, że dla dużego grona debiutujących przedsiębiorców, wybór formy rozliczania działalności stanowi spory problem. Nie zawsze wiedzą oni z jakich form mogą skorzystać, na czym one polegają i z jakimi obowiązkami się wiążą. Z tego powodu w niniejszym artykule podjęliśmy próbę wyjaśnienia podstawowych zasad dokonywania firmowych rozliczeń. Rachunkowość to nie tylko księgowość Aby […]

 • Wystawianie faktury VAT przez firmę W jakim terminie wystawić fakturę, aby nie narazić się na problemy podatkowe |

  Przed 2014 r. podatnicy sprzedający towary lub świadczący usługi musieli wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty wydania towaru albo wykonania usługi. Powodowało to często przesunięcie powstania obowiązku podatkowego o miesiąc, a nawet o kwartał. W dniu 1 stycznia 2014 r. na gruncie podatku VAT weszły w życie między innymi zmiany w […]

 • Rozliczanie podatku PIT przez biuro rachunkowe Rozliczenia miesięczne i kwartalne w firmie – czyli o różnych formach rozliczania podatków i ich łączeniu |

  Aby zrozumieć zasady rozliczania podatków VAT i PIT należy najpierw mieć jasność kim jest mały, a kim duży podatnik. Jest to o tyle istotne, że przynależność przedsiębiorcy do jednej z tych dwóch grup, stanowi punkt wyjścia dla wyboru formy rozliczania się z podatków.

 • Księgowa korzystająca ze zwolnienia podatku vat Kiedy biuro księgowe korzysta ze zwolnienia z VAT i rejestracji obrotów kasą fiskalną? |

  Kwestia jednoznacznego stwierdzenia, czy danemu podmiotowi przysługuje zwolnienie z obowiązków podatkowych, wymaga interpretacji szeregu przepisów prawa i zaistniałych okoliczności. Aby nie narazić się na problemy podatkowe, warto w tym zakresie skorzystać z usług fachowców z biura rachunkowego, co czego szczerze zachęcamy. Wszystkich tych którzy mają wątpliwości podatkowe lub potrzebują obsługi księgowej i zamieszkują okolice Serocka […]

 • wyliczanie podatku vat przez małego podatnika Kim jest mały podatnik VAT i jakie ma uprawnienia? |

  Wielu przedsiębiorców słyszało o statusie małego podatnika, ale niewielu tak naprawdę do końca wie, na czym od polega i co się z nim wiąże. W naszym biurze księgowym, współpracującym z klientami z Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic, rozliczamy także przedsiębiorców o statusie małych podatników, a tym samym wiemy, z jakimi problemami się borykają i odpowiedzi […]

 • uśmiechnięta księgowa i stosiki monet Czym się różni zawód księgowego od zawodu doradcy podatkowego? |

  W tekście tym ujmuję podstawowe różnice w obowiązkach zawodowych księgowych i doradców podatkowych, których uprawnienia w niektórych sytuacjach okazują się zbieżne. Oba zawody są zawodami zaufania publicznego, które uzyskują dostęp do informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Dlatego ich wykonywanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz koniecznością posiadania obowiązkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej (OC). Dowiedzmy się […]

 • Z praktyki biura rachunkowego: Kim jest biegły rewident i jakie ma obowiązki? |

  W dzisiejszym artykule wyjaśniam Klientom z Legionowa i okolic, czym różni się praca księgowego i rewidenta, nazywanego inaczej audytorem. Często – mylnie i stereotypowo – rewidenci utożsamiani bywają z księgowymi, których zawodowe czynności w istocie weryfikują.  Przybliżam też, czego można się spodziewać po współpracy z tymi specjalistami. Wyjaśniam, w jaki sposób ich praca wpływa na […]

 • Usługi rachunkowe na początek roku: zachęcamy do przekazywania 1% |

  Na przekazanie 1% z roku na rok decyduje się coraz więcej podatników. W 2004 r., czyli w pierwszym roku funkcjonowania tego uprawnienia, było to „tylko” niewiele ponad 80 tys. osób. W 2007 r. liczba ta przekroczyła 5 mln, zaś w 2015 r. osób, które przekazało swój 1%, było 12,5 mln. Z powyższego wynika, że ponad […]

 • Zakończenie i rozpoczęcie roku w biurze rachunkowym: bilans księgowy |

  Usługi rachunkowe, obejmujące prowadzenie pełnej księgowości, przewidują również przygotowywanie bilansu jako jednego z dokumentów należących do kategorii sprawozdań finansowych. W księgowości to bilans otwarcia/zamknięcia roku podatkowego jest zwieńczeniem prowadzenia ewidencji majątku finansowego. Prezentowane struktury aktywów, jak i pasywów są ogólne i mogą – a nawet powinny – być uzupełniane i uszczegółowiane w zależności od charakteru […]

 • Prezentacja i ujawnienie informacji o środkach trwałych prezentacja i ujawnienie informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z międzynarodowymi standardami MSSF (Bibliografia) |

  Bibliografia A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C. H. Beck, Warszawa 2013r. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydanie II, Difin, Warszawa 2009. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C. H. Beck, Warszawa 2008. L. Poniatowska, Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze. [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, tom 2, […]

 • Etyka pracy księgowego, cz. 2: dobra praktyka w usługach rachunkowych i kodeks zawodowy |

  Księgowość – niezależnie czy pełna, czy uproszczona – wymaga od zajmującej się nią osoby specyficznych predyspozycji zawodowych i osobistych. Natomiast prestiż tej grupy zawodowej wiąże się z dobrowolnym przestrzeganiem pewnych norm – dzięki temu księgowi budują zaufanie społeczne wokół swojej pracy.

 • etyka pracy księgowego Etyka pracy księgowego, cz. 1: kilka słów o cechach dobrego księgowego i jego społecznym wizerunku |

  Bardzo często przedsiębiorcy szukają „dobrego księgowego, księgowej”. Cóż to jednak znaczy „dobry księgowy”, kim jest ta osoba, której powierzą finanse swojej firmy? Nie może to być w żadnym wypadku ktoś przypadkowy. Przeciwnie – dobrego księgowego będą charakteryzowały konkretne cechy, zachowania, pełni on bowiem zawód zaufania publicznego.