Blog księgowego

 • Księgowa w biurze księgowym Pomysł na biznes – własne biuro księgowe |

  W życiu wielu z nas przychodzi czasem taki moment, że chcemy zacząć pracę na własny rachunek i stać się właścicielami firmy. Oczywiście nie każdy się do tego nadaje i wiele osób woli pracować na etacie, są jednak tacy, którzy swoją przyszłość widzą jedynie we własnym przedsiębiorstwie.

 • Właścicielka biura księgowego Jak wybrać dobre biuro księgowe? |

  Coraz więcej osób rezygnuje z bezpiecznego etatu i decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Czasem jest to urzeczywistnienie ich marzeń, innym razem to odpowiedź na potrzeby rynku lub ratowanie się przed bezrobociem. Niezależnie od przyczyny założenia własnej firmy, bywa, że comiesięczne obowiązki formalne, którym musi podołać przedsiębiorca zaczynają przerastać jego możliwości i utrudniają prowadzenie […]

 • Biuro rachunkowe pod lupą Kto ponosi odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego? |

  Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorca powierzając prowadzenie księgowości swojej firmy biuru podatkowemu, zostaje zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne błędy w rozliczeniach i jego zadaniem jest już tylko opłacanie podatków. Nie jest to jednak takie proste, bo choć nie każdy właściciel firmy zdaje sobie z tego sprawę, w razie nienależytego wykonania swoich obowiązków przez biuro, konsekwencje […]

 • bienr rozliczenia międzyokresowe kosztów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów |

  Rozliczenia międzyokresowe są dosyć specyficznymi pozycjami bilansowymi ponieważ do aktywów lub pasywów danego okresu zalicza się koszty lub przychody przyszłych okresów a także przypadające na dany okres koszty, które zostaną poniesione w przyszłości.

 • Księgowa obchodząca święto Dzień Księgowego Dzień Księgowego – czyli o tym, że księgowy też ma swoje święto |

  Powstanie zawodu księgowego datowane jest na okres rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w XIX w. W tym właśnie okresie zaczęto wydawać pierwsze fachowe publikacje poświęcone buchalterii – czyli obecnej księgowości, której ówczesna nazwa pochodziła z języka niemieckiego, a na uczelniach handlowych rachunkowość stała się jednym z najważniejszych przedmiotów wykładowych. Zawód księgowego od tych lat dość […]

 • Klucze do samochodu wziętego w leasing Na czym polega leasing i jak należy go księgować? |

  Leasing umożliwia nabycie do używania lub użytkowania maszyny, samochodu lub urządzenia, bez konieczności ponoszenia jednorazowych kosztów jego zakupu. Jest to o tyle korzystna forma kredytowania, że nie wymaga uciążliwej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy, którą dokonują banki udzielające kredytów, a wszelkie formalności załatwiane są praktycznie od ręki. Do zalet tego rozwiązania należy także możliwość wymiany samochodu […]

 • usługi księgowe dotyczące rozliczania firmy z podatku Rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym i ZUS – kompendium. |

  Na każdym przedsiębiorcy ciążą, oprócz dużej odpowiedzialności, także obowiązki związane z terminowym odprowadzeniem należnych podatków i składek ZUS, czy też ze składaniem prawem wymaganych deklaracji i zeznań podatkowych. W gąszczu przepisów prawnych łatwo się zgubić, a jeszcze trudniej o wszystkim pamiętać. Dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy jeszcze nie wprawili się w pilnowaniu terminów oraz tych, […]

 • prowadzenie pełnej księgowości przez biuro rachunkowe Księgowość pełna i uproszczona. Którą wybrać i dlaczego? |

  Z doświadczenia wiemy, że dla dużego grona debiutujących przedsiębiorców, wybór formy rozliczania działalności stanowi spory problem. Nie zawsze wiedzą oni z jakich form mogą skorzystać, na czym one polegają i z jakimi obowiązkami się wiążą. Z tego powodu w niniejszym artykule podjęliśmy próbę wyjaśnienia podstawowych zasad dokonywania firmowych rozliczeń. Rachunkowość to nie tylko księgowość Aby […]

 • Wystawianie faktury VAT przez firmę W jakim terminie wystawić fakturę, aby nie narazić się na problemy podatkowe |

  Przed 2014 r. podatnicy sprzedający towary lub świadczący usługi musieli wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty wydania towaru albo wykonania usługi. Powodowało to często przesunięcie powstania obowiązku podatkowego o miesiąc, a nawet o kwartał. W dniu 1 stycznia 2014 r. na gruncie podatku VAT weszły w życie między innymi zmiany w […]

 • Rozliczanie podatku PIT przez biuro rachunkowe Rozliczenia miesięczne i kwartalne w firmie – czyli o różnych formach rozliczania podatków i ich łączeniu |

  Aby zrozumieć zasady rozliczania podatków VAT i PIT należy najpierw mieć jasność kim jest mały, a kim duży podatnik. Jest to o tyle istotne, że przynależność przedsiębiorcy do jednej z tych dwóch grup, stanowi punkt wyjścia dla wyboru formy rozliczania się z podatków.

 • Księgowa korzystająca ze zwolnienia podatku vat Kiedy biuro księgowe korzysta ze zwolnienia z VAT i rejestracji obrotów kasą fiskalną? |

  Kwestia jednoznacznego stwierdzenia, czy danemu podmiotowi przysługuje zwolnienie z obowiązków podatkowych, wymaga interpretacji szeregu przepisów prawa i zaistniałych okoliczności. Aby nie narazić się na problemy podatkowe, warto w tym zakresie skorzystać z usług fachowców z biura rachunkowego, co czego szczerze zachęcamy. Wszystkich tych którzy mają wątpliwości podatkowe lub potrzebują obsługi księgowej i zamieszkują okolice Serocka […]

 • wyliczanie podatku vat przez małego podatnika Kim jest mały podatnik VAT i jakie ma uprawnienia? |

  Wielu przedsiębiorców słyszało o statusie małego podatnika, ale niewielu tak naprawdę do końca wie, na czym od polega i co się z nim wiąże. W naszym biurze księgowym, współpracującym z klientami z Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic, rozliczamy także przedsiębiorców o statusie małych podatników, a tym samym wiemy, z jakimi problemami się borykają i odpowiedzi […]

 • uśmiechnięta księgowa i stosiki monet Czym się różni zawód księgowego od zawodu doradcy podatkowego? |

  W tekście tym ujmuję podstawowe różnice w obowiązkach zawodowych księgowych i doradców podatkowych, których uprawnienia w niektórych sytuacjach okazują się zbieżne. Oba zawody są zawodami zaufania publicznego, które uzyskują dostęp do informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Dlatego ich wykonywanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością oraz koniecznością posiadania obowiązkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej (OC). Dowiedzmy się […]

 • Z praktyki biura rachunkowego: Kim jest biegły rewident i jakie ma obowiązki? |

  W dzisiejszym artykule wyjaśniam Klientom z Legionowa i okolic, czym różni się praca księgowego i rewidenta, nazywanego inaczej audytorem. Często – mylnie i stereotypowo – rewidenci utożsamiani bywają z księgowymi, których zawodowe czynności w istocie weryfikują.  Przybliżam też, czego można się spodziewać po współpracy z tymi specjalistami. Wyjaśniam, w jaki sposób ich praca wpływa na […]

 • Usługi rachunkowe na początek roku: zachęcamy do przekazywania 1% |

  Na przekazanie 1% z roku na rok decyduje się coraz więcej podatników. W 2004 r., czyli w pierwszym roku funkcjonowania tego uprawnienia, było to „tylko” niewiele ponad 80 tys. osób. W 2007 r. liczba ta przekroczyła 5 mln, zaś w 2015 r. osób, które przekazało swój 1%, było 12,5 mln. Z powyższego wynika, że ponad […]

 • Zakończenie i rozpoczęcie roku w biurze rachunkowym: bilans księgowy |

  Usługi rachunkowe, obejmujące prowadzenie pełnej księgowości, przewidują również przygotowywanie bilansu jako jednego z dokumentów należących do kategorii sprawozdań finansowych. W księgowości to bilans otwarcia/zamknięcia roku podatkowego jest zwieńczeniem prowadzenia ewidencji majątku finansowego. Prezentowane struktury aktywów, jak i pasywów są ogólne i mogą – a nawet powinny – być uzupełniane i uszczegółowiane w zależności od charakteru […]

 • Prezentacja i ujawnienie informacji o środkach trwałych prezentacja i ujawnienie informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z międzynarodowymi standardami MSSF (Bibliografia) |

  Bibliografia A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, C. H. Beck, Warszawa 2013r. I. Olchowicz, A. Tłaczała, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Wydanie II, Difin, Warszawa 2009. J. Turyna, Rachunkowość finansowa, C. H. Beck, Warszawa 2008. L. Poniatowska, Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze. [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, tom 2, […]

 • Etyka pracy księgowego, cz. 2: dobra praktyka w usługach rachunkowych i kodeks zawodowy |

  Księgowość – niezależnie czy pełna, czy uproszczona – wymaga od zajmującej się nią osoby specyficznych predyspozycji zawodowych i osobistych. Natomiast prestiż tej grupy zawodowej wiąże się z dobrowolnym przestrzeganiem pewnych norm – dzięki temu księgowi budują zaufanie społeczne wokół swojej pracy.

 • etyka pracy księgowego Etyka pracy księgowego, cz. 1: kilka słów o cechach dobrego księgowego i jego społecznym wizerunku |

  Bardzo często przedsiębiorcy szukają „dobrego księgowego, księgowej”. Cóż to jednak znaczy „dobry księgowy”, kim jest ta osoba, której powierzą finanse swojej firmy? Nie może to być w żadnym wypadku ktoś przypadkowy. Przeciwnie – dobrego księgowego będą charakteryzowały konkretne cechy, zachowania, pełni on bowiem zawód zaufania publicznego.