Home

19Sty 2017

Podsumowanie – cz. 9 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF W poprzednich częściach zajmowaliśmy się: kwestiami teoretycznymi (cz. 1), warunkami uznawania środków trwałych jako składników aktywów (cz. 2), wyceną środków trwałych na moment początkowego ujęcia (cz. 3), wyceną środków trwałych po początkowym ujęciu (cz. 4), amortyzacją […]

12Sty 2017

Środki trwałe w ustawie o rachunkowości – cz. 8 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF Poprzednia, 7 część cyklu, zawiera przykłady prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym zgodnym z wymogami MSSF. W tym wpisie omawiamy kwestię środków trwałych w ustawie o rachunkowości. Jak zostało wspomniane na początku, […]

05Sty 2017

Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według  MSR/MSSF1 – cz. 7 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF W części 6 wyjaśniliśmy kwestie dotyczące zaprzestania ujmowania środków trwałych. W tym miejscu zaprezentowane zostaną przykłady prezentacji danych ze sprawozdania. W przedstawionych poniżej wycinkach ze […]

30Gru 2016

Zaprzestanie ujmowania środków trwałych – cz. 6 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF Po omówieniu w cz. 5 amortyzacji i aktualizacji wyceny środków trwałych przechodzimy do opisu sytuacji zaprzestania ujmowania środków trwałych.   Jednostka zaprzestaje ujmowania środków trwałych, w momencie, gdy dana pozycja została zbyta, lub […]

23Gru 2016

Amortyzacja i aktualizacja wyceny środków trwałych – cz. 5 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF Omówiliśmy już sprawy związane z wyceną środków trwałych na moment początkowego ujęcia (w cz. 3) a także po początkowym ujęciu (w cz. 4). Przechodzimy do kwestii związanych z amortyzacją i aktualizacją […]

16Gru 2016

Wycena środków trwałych. Wycena środków trwałych po początkowym ujęciu – cz. 4 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF W części 3 wyjaśniliśmy sytuację wyceny na moment początkowego ujęcia. Zobaczmy, co dzieje się dalej.   Ustalenie wartości rzeczowych aktywów trwałych na dzień bilansowy odbywa się według wartości, […]

09Gru 2016
wyliczanie środków rwałych

Wycena środków trwałych. Wycena na moment początkowego ujęcia – cz. 3 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF W poprzedniej części cyklu przedstawione zostały warunki uznawania środków trwałych jako składników aktywów. Przechodzimy do omówienia wyceny środków trwałych – w tym miejscu: na moment początkowego ujęcia.   Międzynarodowe […]

02Gru 2016
atrybuty księgowego

Warunki uznawania środków trwałych jako składników aktywów – cz. 2 cyklu Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF Zasadniczą kwestią decydującą o uznawaniu środków trwałych jako składników aktywów jest spełnienie określonych kryteriów. MSR 16 zakwalifikował do rzeczowych aktywów trwałych składniki aktywów, które: są utrzymywane w celu wykorzystania ich […]

25Lis 2016
księgowi przy pracy

Prezentacja i ujawnienia informacji o środkach trwałych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – Wstęp – cz. 1 Od początku 2005 r. Unia Europejska uznała Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jako podstawę do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, notowanych na regulowanych rynkach kapitałowych. Kraje unijne uzyskały […]

02Lis 2016
dokapitalizowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Najpierw krótko o kapitale własnym: Kapitał własny, to inaczej mówiąc źródło finansowania działalności gospodarczej lub jak określa go Ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (dalej UoR) – aktywa netto. Kapitał ten podlega zwrotowi właścicielom w momencie utraty możliwości kontynuacji działalności. Właściciele mają do niego prawo po zaspokojeniu roszczeń wierzycieli. Kapitał własny ulega zmianom […]