Biuro rachunkowe

Pełna oferta usług księgowych biura rachunkowego Balance Sheet

W zakresie usług księgowych świadczonych w biurze rachunkowym Balance Sheet oferujemy naszym Klientom kompleksową, indywidualnie dopasowaną do potrzeb i rozmiarów przedsiębiorstwa obsługę księgową. Składa się na nią zarówno prowadzenie księgowości pełnej oraz uproszczonej, jak i obsługa kadrowo-płacowa – w szerokim tego pojęcia rozumieniu. Jej uzupełnieniem jest szereg usług dodatkowych, w tym doradczych, mających na celu pomoc w wyjaśnieniu problematycznych kwestii związanych z finansami, a także kadrami przedsiębiorstwa.

Biuro rachunkowe to coś więcej niż pomoc księgowa dla biznesu

biuro rachunkowe nowy dwór mazowieckiNaszymi działaniami wspomagamy zarówno indywidualnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą o mniejszych lub większych rozmiarach, w tym w formie umowy spółki cywilnej, jak i podmioty prawa handlowego niezależnie od stopnia rozbudowania ich wewnętrznej struktury organizacyjnej. Doradzamy w zakresie optymalizacji kosztów i wydatków, zminimalizowania ryzyka operacyjnego oraz opłacalności określonych decyzji biznesowych. Wyjaśniamy kwestie nie do końca jednoznaczne, interpretujemy przepisy prawne – w tym podatkowe; na bieżąco informujemy o obowiązkach administracyjno-podatkowych. Wykonujemy także audyty sprawozdań rocznych, a także weryfikujemy dokumentację formalno-prawną.

Przedsiębiorcom stawiającym na rynku biznesowym pierwsze kroki objaśniamy zasady jego funkcjonowania, przeprowadzamy przez gąszcz obwarowań i zasad związanych z prowadzeniem własnego biznesu. Pomagamy w zarejestrowaniu działalności, jak również w innych formalnościach urzędowych. Doradzamy w wyborze formy opodatkowania i rozliczamy dofinansowania na założenie działalności gospodarczej.

Prowadzenie księgowości najlepiej powierzyć specjalistom z biura rachunkowego w pobliżu Nowego Dworu Mazowieckiego

Usługi rachunkowe świadczone w naszym biurze to kompleksowa pomoc rachunkowa przedsiębiorcom znajdującym się na każdym etapie drogi biznesowej. W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej i przychodów przedsiębiorstwa nasze usługi obejmują:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, czyli najpopularniejszej formy księgowości uproszczonej. To podstawowe narzędzie, dzięki któremu nasi Klienci kontrolują przepływ środków finansowych. Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) mogą prowadzić przedsiębiorcy działający jednoosobowo, spółki partnerskie, spółki cywilne i jawne osób fizycznych.
  Oferta Balance Sheet obejmuje w tym zakresie prowadzenie między innymi: ewidencji podatkowej, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia oraz VAT, bieżących rozliczeń z organami podatkowymi, a także wszelkie sprawy związane z obowiązkami administracyjnymi i podatkowymi, rozliczeniami właściciela/i lub wspólników przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli wysoce sformalizowany, dość skomplikowany sposób prowadzenia księgowości. Pełna księgowość (księga handlowa) musi być prowadzona przez przedsiębiorstwa, których przychód roczny z działalności przekroczył 1.200.000 euro, a także przez: spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne), spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółki jawne i cywilne z udziałem osób prawnych.
  Oferta Balance Sheet obejmuje tu między innymi: kompleksowe prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych, sporządzanie raportów rocznych i miesięcznych, załatwienie formalności przed organami podatkowymi, rozliczanie właścicieli/wspólników.

Niezależnie od rodzaju prowadzonej dla Państwa księgowości archiwizujemy dokumentację księgową w sposób przewidziany wymogami ustawy o rachunkowości, przygotowujemy sprawozdania finansowe, jak też sporządzamy wycenę i okresową inwentaryzację stanu pasywów i aktywów przedsiębiorstwa. Na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze, przygotowujemy deklaracje podatkowe, roczne zeznania podatkowe, reprezentujemy przed urzędami skarbowymi i urzędami kontroli skarbowej. Pomagamy również przedsiębiorcom realizującym kontrakty handlowe na rynkach europejskich.

Balance Sheet zapewnia bieżącą obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstwa

księgowość nowy dwór mazowieckiUważamy, że powierzenie pieczy nad kadrami i płacami podmiotowi zewnętrznemu, wpływa korzystnie na zminimalizowanie wydatków przedsiębiorstwa związanych z utrzymaniem tego pionu w jego strukturze. Dzięki skorzystaniu z zewnętrznych usług kadrowych nasi Klienci mają więcej czasu na prowadzenie czynności bezpośrednio związanych z ich biznesem. Nie muszą pamiętać o terminach administracyjnych, o zarejestrowaniu w ZUS nowych pracowników, zaprzątać sobie głowy wszelkiego rodzaju zaświadczeniami, pismami oraz dokumentacją kadrową.

Wszystkie te czynności z pełną odpowiedzialnością wykonujemy za naszych Klientów. Na ich zlecenie między innymi:

 • wykonujemy kalkulacje i symulacje wynagrodzeń,
 • doradzamy w wyborze odpowiedniej formy zatrudnienia,
 • konsultujemy umowy o pracę, umowy cywilnoprawne,
 • rozliczamy umowy cywilnoprawne,
 • przygotowujemy comiesięczne listy płac,
 • wypełniamy formalności w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych płatników i pracowników,
 • sporządzamy deklaracje podatku dochodowego,
 • sporządzamy roczne informacje o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (tj. PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzamy deklaracje PFRON,
 • prowadzimy i załatwiamy sprawy pracownicze, w tym stosowną dokumentację,
 • naliczamy świadczenia związane ze stosunkiem pracy oraz wszelkie rodzaje wynagrodzeń,
 • sporządzamy kalkulacje i raporty kadrowo-płacowe,
 • sporządzamy sprawozdania do GUS dotyczące danych kadrowych,
 • reprezentujemy naszych Klientów przed organami państwowymi – PIP, ZUS jak też przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

W biurze rachunkowym Balance Sheet rozumiemy, że powodzenie prowadzonych przez Państwa interesów w dużej mierze zależy od ludzi zatrudnionych w Państwa przedsiębiorstwie. Ich zadowolenie a także satysfakcja z wykonywanej pracy przedkładają się na jej efektywność. Dlatego dokładamy starań, aby ich sprawy były prowadzone prawidłowo oraz terminowo, a Państwo nie musieli przy tym poświęcać im cennego czasu, którego przy własnym biznesie jest zawsze za mało.