Księgi przychodów i rozchodów

KPiR, czyli księgi przychodów i rozchodów

Księgi przychodów i rozchodów stanowią jedną z najpopularniejszych form rachunkowości. Służą przede wszystkim celom podatkowym, jednak mogą być też wykorzystywane do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

prowadzenie KPiR

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie KPiR specjalistom?

Zasady ewidencji za pomocą ksiąg przychodów i rozchodów mogą wydawać się klarowne. Warto jednak podkreślić, iż pomimo tego, że forma dokumentów oraz katalog podmiotów uprawnionych do tego wyboru są jasno określone w przepisach, to w przypadku ujmowania w niej poszczególnych operacji należy zachować ostrożność, ponieważ regulacje w tym obszarze bywają niejednoznaczne. Przedsiębiorcy chcący ograniczyć ryzyko biznesowe powinni dołożyć starań, by znaleźć sprawdzone biuro rachunkowe, któremu będą mogli powierzyć swoją księgowość. Odpowiedź na te potrzeby – szczególnie dla firm z Legionowa i okolic – stanowią usługi Balance Sheet.

KPiR – kto może z niej skorzystać?

Księgi przychodów i rozchodów mogą być stosowane przez:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • spółki cywilne, w których udział mają osoby fizyczne;
 • spółki jawne osób fizycznych;
 • spółki partnerskie.

Z tej formy prowadzenia rachunkowości mogą skorzystać również inne podmioty, jak:

 • przedsiębiorstwa w spadku;
 • prowadzący działy specjalne produkcji rolnej, jeśli osoby te zgłosiły zamiar wyboru takiej formy księgowości;
 • wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych oraz umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie przepisów szczególnych;
 • duchowni, którzy zrezygnowali z możliwości opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Uprawnienie do stosowania KPiR wiąże się też z innymi wymogami. Pierwszym z nich jest ustalenie formy opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatku liniowego. Wybór innego sposobu, przykładowo ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej, wiąże się z innymi obowiązkami ewidencyjnymi.

Kolejnym warunkiem jest nieprzekroczenie określonego przepisami limitu przychodów netto z działalności gospodarczej. Aktualnie wynosi on 2 000 000 euro, przez co więksi przedsiębiorcy zobowiązani będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc pełnej księgowości. Jest to znacznie bardziej rozbudowana, przy której szczególnie warto skorzystać z usług doświadczonego księgowego.

prowadzenie KPiR

Jak prowadzić KPiR?

Zasady prowadzenia KPiR są ściśle określone w przepisach ustawy i rozporządzenia. Ma ona układ kolumn, w których ujmuje się zdarzenia gospodarcze, takie jak:

 • przychody z działalności (zarówno ze sprzedaży, jak i pozostałe);
 • zakup towarów handlowych i materiałów oraz koszty uboczne zakupu;
 • inne wydatki, w tym na wynagrodzenia.

Poszczególne pozycje poza wartościami powinny zawierać między innymi liczbę porządkową, datę, numer dowodu księgowego, dane kontrahenta, a także opis zdarzenia.

Rachunkowość w formie ksiąg przychodów i rozchodów może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Ze względu na stale rozbudowywane obowiązki sprawozdawcze pierwsza opcja jest coraz rzadziej spotykana, przez co ważne staje się dysponowanie narzędziami oraz infrastrukturą informatyczną, która zapewni bezpieczeństwo danych. Stanowi to kolejny z powodów, dla którego warto polegać na profesjonalistach. Kompleksową opiekę dla Klientów z Legionowa i okolic zapewniamy w Balance Sheet.

KPiR z naszą pomocą

Prowadzenie ewidencji w postaci ksiąg przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe jest realizowane na podstawie dowodów księgowych dostarczonych przez Klienta i obejmuje:

 • dokonywanie systematycznych zapisów księgowych;
 • prowadzenie rejestrów dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
 • ewidencję środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych;
 • kalkulacje podatkowe i informacje o wysokości podatku należnego;
 • sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego wymaganych deklaracji oraz JPK;
 • miesięczne i roczne rozliczanie działalności;
 • rozliczenia ZUS właściciela przedsiębiorstwa;
 • reprezentację Klienta w US i ZUS.

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy warto skontaktować się z naszymi specjalistami i dowiedzieć się więcej na temat oferty. Zapraszamy również do odwiedzenia siedziby biura, która mieści się w okolicy Legionowa.